Presentació

G·IDEA, grup d’innovació docent reconegut i consolidat per la Universitat de Barcelona (Codi UB: GINDOC-UB/038), sorgeix amb la finalitat de dissenyar, crear i implantar nous recursos didàctics en suport digital i multimèdia mitjançant l’ús de les noves tecnologies, per tal de millorar els aprenentatges dels estudiants en relació a la presa de decisions empresarials, intentant escurçar la distància entre la teoria i la pràctica professional.

Els professors investigadors membres d’aquest grup d’innovació docent considerem fonamental intentar minimitzar l’actual separació existent entre els conceptes teòrics vistos a les aules i la realitat empresarial, per tal d’apropar al màxim als estudiants a la seva vida professional futura, millorant els aprenentages en relació a la sempre complexa presa de decisions empresarials.

Això ens motiva a proposar noves maneres d’aprenentatge per als estudiants i a modificar els tradicionals patrons de docència presencial (en la que el docent és el protagonista), per tal de fer participar el màxim possible els estudiants i que siguin ells mateixos els actors principals de la seva formació. A més, cal que aprofitem els avenços tecnològics al nostre abast per tal de, per una part millorar la docència presencial, però també per facilitar la semipresencialitat amb noves eines d’aprenentatge virtual.

Considerem imprescindible l’adaptació i la creació de nous recursos didàctics en suport digital per a les assignatures de l’àrea d’Organització d’Empreses on tenim el gran repte de formar futurs gestors d’empreses i no disposem de laboratoris de pràctiques, per la qual cosa hem d’intentar ser més imaginatius que mai.

Els objectius com a grup d’innovació docent G·IDEA són els de continuar reflexionant i millorant la docència en els àmbits en els que treballa l’equip d’investigadors. Així, els objectius del grup segueixen sent els d’apropar la realitat empresarial a les aules, tot escurçant la distància entre la teoria i la pràctica professional, amb la creació de materials docents o altres eines didàctiques, per tal de millorar els aprenentatges dels estudiants:

1.Millorar la formació dels estudiants,
2.Millorar el rendiment acadèmic dels estudiants.