Projectes

Projectes sobre docència i innovació docent

A. Projectes de Recerca en Docència Universitària

Títol: GO·ODS: Incorporació dels ODS a les assignatures de business i mesura del seu impacte en l’estudiantat.

Codi: REDICE22-3247

Any: 2022 / Estat: Concedit / Ajut: 1.500,75€

Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.

Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Cruz Cázares, Claudio; Jaría Chacón, Natalia; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

Títol: JOC-INN: Jocs d’innovació per a la formació en Direcció d’Empreses

Codi: REDICE16-1621

Any: 2016 / Estat: Finalitzat / Ajut: 1.500,75€

Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.

Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Cruz Cázares, Claudio; González Rodríguez, José Humberto; Jaría Chacón, Natalia; Huertas García, Rubén; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

Títol: PROFEST: Distància entre el grau d’assoliment de les competències dissenyades pels professors universitaris i l apercepció dels estudiants sobre aquestes competències adquirides en les assignatures d’Organització d’Empreses.

Codi: REDICE14-1451

Any: 2014 / Estat: Finalitzat / Ajut: 1.800€

Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.

Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Cruz Cazares, Claudio; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

Títol: UNI-LAB: Tenen els estudiants de les matèries d’Organització d’Empreses de la UB les competències transversals que demanda el món laboral actual?

Codi: 1560-02

Any: 2012 / Estat: Finalitzat

Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.

Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Castán Farrero, José Mª; Cruz Cazares, Claudio; Hormiga Pérez, Esther; Huertas García, Rubén; Llopart Pérez, Xavier; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Pérez Aragunde, Beatriz; Valls Pasola, Jaume.

Títol: PROTEINN: Disseny del protocol òptim d’implantació de noves eines didàctiques innovadores en suport digital o multimèdia, en entorns presencials (amb plataformes TIC) o semipresencials (via campus virtual UB), a partir de l’estudi de l’impacte en els estudiants (habilitats i competències) d’aquestes eines.

Codi: A0802-33

Any: 2008 (Biennal)/ Estat: Finalitzat / Ajut: 4.000 €

Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.

Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Castán Farrero, José Mª; López Parada, José; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Valls Pasola, Jaume.

B. Projectes competitius nacionals d’àmbit universitari

Projectes de recerca competitius (millora de la qualitat de l’ensenyament superior i de l’activitat del professorat universitari ) interuniversitaris.

Títol: INTEGRACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS SISTEMAS DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD: HACIA UNA UNIVERSIDAD SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SOLIDARIA

Codi: EA2011-0027

Any: 2011 / Estat: Finalitzat / Ajut: 13.132,5 €, del Ministerio de Educación, Secretaria General de Universidades, en la convocatòria per a la subvenció d’accions amb càrrec al Programa de Estudios y Análisis, destinades a la millora de la qualitat de l’ensenyament superior i de l’activitat del professorat universitari en l’any 2011 (Orden EDU/2344/2011, de 16 de julio; BOE núm. 210 de 1 de septiembre).

Investigador principal: Dr. D. Carlos A. Benavides Velasco (Universidad de Málaga)

N. investigadors: 16 (U. de Málaga, U. de Barcelona, U. de Burgos, U. de A Coruña, U. de Jaén, U. de Murcia, UNED de Madrid, U. Rey Juan Carlos i U. de Sevilla).

Membres del G•IDEA participants: Guitart Tarrés, Laura; Miravitlles Matamoros, Paloma.

Termini d’execució: 01/12/2011-31/10/2012.


C. Projectes per a la Millora de la Qualitat Docent (MQD) de l’Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Títol: Autoavaluació de competències transversals en Emprenedoria (aplicació de l’eina Tricuspoid)

Codi: 2008MQD00103

Any: 2008 (Biennal)/ Estat: Finalitzat / Ajut: 7.800 €

Investigador principal: Valls Pasola, Jaume.

Membres participants: Bernardo Vilamitjana,Mercè; Castán Farrero, José Mª; Guitart Tarrés, Laura; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

Títol: Disseny i implementació de recursos didàctics innovadors en suport digital o multimèdia per assignatures orientades a la presa de decisions, en entroens semipresencials i en el marc de l’EEES

Codi: 2007MQD0094

Any: 2007 (Biennal) / Estat: Finalitzat / Ajut: 7.000 €

Investigador principal:Castán Farrero, José Mª

Membres participants: ; Guitart Tarrés, Laura; López Parada, Josep; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana;Valls Pasola, Jaume.

D. Altres Projectes de millora i innovació docent: Programa de Millora i Innovació docent de la UB

Títol: CYCLOID a la UB: Avaluació de les competències desenvolupades a les matèries de l’àrea d’Organització d’Empreses pels estudiants de la Universitat de Barcelona

Codi: 2012PID/UB/078

Any: 2012 / Estat: Finalitzat

Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.

Membres participants: Achacaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè, Bikfalvi, Andrea (UdG); Castán Farrero, José Mª; Cruz Cazares, Claudio; Hormiga Pérez, Esther; Llopart Pérez, Xavier; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Pérez Aragunde, Beatriz; Valls Pasola, Jaume.

Títol: Metodologia d’aprenentatge de coneixements pràctics i competències aplicada als Recursos Humans

Codi: 2012PID/UB/164

Any: 2012 / Estat: Finalitzat

Membres participants: Guitart Tarrés, Laura, Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Pérez Aragunde, Beatriz.

Títol: CYCLOID a la UB: Implantacio d’una eina d’autoavaluacio i desenvolupament de competencies a les materies de l’area d’Organitzacio d’Empreses de la Universitat de Barcelona

Codi: 2011PID-UB/06

Any: 2011 / Estat: Finalitzat / Ajut: 2.000€

Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.

Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Bikfalvi, Andrea (UdG); Castán Farrero, José Mª; Hormiga Pérez, Esther; Llopart Pérez, Xavier; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Pérez Aragunde, Beatriz; Valls Pasola, Jaume.

Títol: REALITY BITES: Apropar escenes de la realitat empresarial als estudiants de l’àrea d’Organització d’Empreses mitjançant entorns potenciats per la tecnologia plataforma Web 2.0.), via campus virtual.

Codi: 2010PID-UB/70

Any: 2010 / Estat: Finalitzat

Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.

Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Casadesús Fa, Martí (UdG); Castán Farrero, José Mª; López Parada, Josep; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Valls Pasola, Jaume.

Títol: REALITY BITES: Apropar escenes de la realitat empresarial als estudiants de l’àrea d’Organització d’Empreses mitjançant entorns potenciats per la tecnologia plataforma Web 2.0.), via campus virtual.

Codi: 2009PID-UB/34

Any: 2009 / Estat: Finalitzat / Ajut: 1.400 €

Investigadora principal: Guitart Tarrés, Laura.

Membres participants: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza; Bernardo Vilamitjana, Mercè; Casadesús Fa, Martí (UdG); Castán Farrero, José Mª; López Parada, Josep; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Valls Pasola, Jaume.

Títol: Desenvolupament del treball docent en equip a l’àrea d’organització d’empreses. (TDEOE)

codi: 2007TED-UB/040

Any: 2007 / Estat: Finalitzat

Membres participants: Castán Farrero, José Mª; Guitart Tarrés, Laura; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana; Valls Pasola, Jaume.

Títol: La definició de problemes organitzatius, com eina d’aprenentatge universitari. Metodologia per desenvolupar el judici crític i avaluatiu de l’estudiant. [DPOXAU]

Codi: 2006PID-UB/020

Any: 2006 / Estat: Finalitzat / Ajut: 3.010 €

Membres participants: Guitart Tarrés, Laura; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

Títol: Aprenent Mitjançant l’Explicació, Reflexió i l’Autonomia Intelectual (AMERAI)

Codi: 2005PID-UB/020

Any: 2005 / Estat: Finalitzat / Ajut: 1.760 €

Membres participants: Guitart Tarrés, Laura; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

Títol: Fer realitat la teoria del management

Codi: 2003PID-UB/004

Any: 2003 / Estat: Finalitzat / Ajut: 2.400 €

Membres participants: Castán Farrero, José Mª; Guitart Tarrés, Laura; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana;

Títol: Enquesta als alumnes sobre ECTS de la llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Codi: 522988 008 (AJRE-Ajuts a la Recerca, 5645 – Facultat de Farmàcia UB)

Any: 2003 / Estat: Finalitzat

Membres participants: Miravitlles Matamoros, Paloma

Títol: Avaluació d’un model interdisciplinar de creació d’empreses: Pràctiques integrades.

Codi: 11/II/AV-Do/02/GARC.

Any: 2002 / Estat: Finalitzat

Membres participants: Castán Farrero, José Mª; Miravitlles Matamoros, Paloma; Núñez Carballosa, Ana.

Títol: Millora de la qualitat docent mitjançant la incorporació de les tecnologies de la informació i el foment d’habilitats específiques. Programa EUS (Empresa)

Codi: 11/II/AD-Do/02/GARC

Any: 2002 / Estat: Finalitzat

Membres participants: Castán Farrero, José Mª; Guitart Tarrés, Laura; Núñez Carballosa, Ana.

Títol: Formació del professorat dels estudis de Gestió Tributària i Comptable

Codi: 7/II/FP/03/TRIA.

Any: 1997 / Estat: Finalitzat

Membres participants: Núñez Carballosa, Ana.