Vostè es troba aquí:  

 

 

GEOQUÍMICA ,  PETROLOGIA  I  PROSPECCIÓ GEOLÒGICA

 

 

Presentació

Imprimeix PDF

El Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica es va constituir l’any 1987 a partir de la unió del Departament de Petrologia i Geoquímica (creat l’any 1965) i del Departament de Prospecció Geològica i Geofísica (creat l’any 1969).

La recerca i la docència que duen a terme els professors i investigadors del Departament es dedica a l’estudi de les roques (ígnies, sedimentàries i metamòrfiques), tant pel que fa a les seves propietats com a la seva gènesi i aplicacions, a la prospecció i estudi dels recursos geològics minerals i hidrològics, i a la geologia ambiental, tenint sempre en compte els aspectes geoquímics, i també s’enfoca als mètodes geofísics com a eina de prospecció.

Una part important de la recerca que es realitza al Departament té un caràcter aplicat fet que determina la transferència tecnològica dels resultats de la recerca i una forta connexió amb la societat. 

 

Traductor

En línea

Tenim 1 visitant en línia