La Foundation of European Education in Gemmology - F.E.E.G. - és un important intent de les organitzacions europees que enssenyen gemmologia, d'intercanviar experiències amb el propòsit de millorar el coneixement de la gemmologia en els països europeus.

Una gemma o pedra preciosa és, de fet, un mineral. Per tant, és una substància sòlida originada a l’escorça terrestre sense intervenció humana. L’home, des de temps molt antics, ha utilitzat les gemmes com a element ornamental i l’hi ha atribuït en molts casos propietats curatives o màgiques.

L'Escola de Gemmologia de la Universitat de Barcelona, té en funcionament un laboratori d'identificació i certificació de gemmes. El laboratori disposa dels aparells necessaris per determinar la caracterització i identificació de qualsevol tipus de gemmes.

L’Escola de Gemmologia disposa d’un taller de talla amb tota la maquinària necessària per a poder fer tots els tipus de talla que coneixem, és a dir, talla en facetes pels materials transparents i talla en caboixó pels materials translúcids o bé opacs.