7-10 NOVEMBRE 2012

Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona

inscripcions:

 • Call for Papers (tancat)
 • Ponents
 • Assistents
 • Dimecres 7/11/2012

  Dijous 8/11/2012

  Divendres 9/11/2012

  Dissabte 10/11/2012

  Call for Papers

  Les comunicacions hauran de ser proposades per mitjà d’un abstract de fins a 250 paraules acompanyat d’un títol i de 5 paraules clau en català, castellà o anglès. Els autors han d’especificar nom i cognoms, així com la filiació acadèmica, a més del correu electrònic remitent. Els enviaments es faran fins el 25 de juny de 2012 a la següent direcció: conflictesurbans2012@gmail.com . Les acceptacions es resoldran en el marge d’un mes i mig, moment en que els autors seran informats de les instruccions i terminis per a la redacció de la seva comunicació.

  Termini tancat

  Descàrrega Call for Papers