activitats

Jornadas

Antropología de las infraestructuras

27 y 28 de octubre 2016

Seminari Permanent GRECS-GRAPA

Cuerpos e ideas en danza

5 octubre 2016

Activitat GRECS-GRAPA (II Congrés Internacional AIBR)

Llindars entre l’antropologia i l’art

6-8 setembre 2016

 

Presentació:

Nascut arran de l’organització de les 1es Jornades Internacionals d’Antropologia del Conflicte Urbà, l’Observatori Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) és un grup  de recerca associat al GRECS de la Universitat de Barcelona. Es trata d’un grup compost per investigadors i professionals de diversos centres de recerca internacionals conjuminats per un interès renovat en l’estudi de la ciutat i en un dels seus elements constitutius, el conflicte.  El desafiament principal del grup és activar i promoure aquest estudi fent dialogar les perspectives de l’antropologia urbana, la sociologia, l’arquitectura, i la geografia humana.

Per a més informació: http://observatoriconflicteurba.org/