activitats

Projecció del film

La millor opció

Divendres 10 de març, 18:30h

Presentació del llibre

IKUNDE, BARCELONA METRÒPOLI COLONIAL

Dijous 9 de març

Seminari permanent GRECS-GREMHER

María Lionza y el Estado, a càrrec de Michael Taussig

Dimarts 7 de març, 16h

Seminari permanent GRECS-GREMHER

El ritual de iniciación en la masonería

Dimecres 22 de febrer, 18h

 

Presentació:

Nascut arran de l’organització de les 1es Jornades Internacionals d’Antropologia del Conflicte Urbà, l’Observatori Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) és un grup  de recerca associat al GRECS de la Universitat de Barcelona. Es trata d’un grup compost per investigadors i professionals de diversos centres de recerca internacionals conjuminats per un interès renovat en l’estudi de la ciutat i en un dels seus elements constitutius, el conflicte.  El desafiament principal del grup és activar i promoure aquest estudi fent dialogar les perspectives de l’antropologia urbana, la sociologia, l’arquitectura, i la geografia humana.

Per a més informació: http://observatoriconflicteurba.org/