activitats

Seminari permanent GRECS-GREMHER

El ritual de iniciación en la masonería

Dimecres 22 de febrer, 18h

Seminari permanent GRECS-GRAPA

PRÁCTICAS DE COCINA EN CONTEXTO PENITENCIARIO: Dos casos en comparación

Divendres 2 de febrer, 17h.

Seminari permanent GRECS-GEDES

15 ANYS A VENUS. Claves para entender la híper-estigmatización del barrio de La Mina

Divendres 27 gener. 19h.

Seminari Permanent GRECS-GRACU

La construcción del espacio a través de la práctica musical

Dijous 19 gener, 19h

 

Presentació:

Nascut arran de l’organització de les 1es Jornades Internacionals d’Antropologia del Conflicte Urbà, l’Observatori Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) és un grup  de recerca associat al GRECS de la Universitat de Barcelona. Es trata d’un grup compost per investigadors i professionals de diversos centres de recerca internacionals conjuminats per un interès renovat en l’estudi de la ciutat i en un dels seus elements constitutius, el conflicte.  El desafiament principal del grup és activar i promoure aquest estudi fent dialogar les perspectives de l’antropologia urbana, la sociologia, l’arquitectura, i la geografia humana.

Per a més informació: http://observatoriconflicteurba.org/