Grup de Recerca en Estudis Locals

Benvinguts al lloc web del GREL

El Grup de Recerca en Estudis Locals GREL s’adscriu a l’àrea de Ciència Política de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i està format per investigadors que desenvolupen les seves tasques professionals des de les universitats o des de diverses institucions. El GREL va ser reconegut com a Grup de Recerca Emergent amb finançament per la Generalitat de Catalunya l’any 2009 (SGR 357), i ha estat consolidat i finançat en la convocatòria de suport a la recerca de  2014 (SGR 838), en l’àmbit de les ciències socials, específicament en el de la Ciència Política.

Paral·lelament, el GREL ha estat finançat l’any 2014 pel Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación  Orientada a los Retos de la Sociedad, modalidad 1, "Retos Investigación": Proyectos de I+D+I (CSO2013-48641-C2-2-R), per un projecte coordinat amb la Universidad Autónoma de Madrid, titulat: “Una nueva arquitectura local: eficiencia, dimensión y democracia”.

L'àmbit de recerca del GREL és l’estudi dels governs locals catalans, específicament, però la recerca que s'hi duu a terme té també una clara perspectiva comparada respecte del món local espanyol, europeu i internacional.

El GREL articula la seva activitat en línies de treball concentrades en àrees d’estudi emergents, a partir d’una perspectiva interdisciplinària i amb una decidida voluntat d’aprofundir en la prospectiva social i institucional. Així, la recerca duta a terme en el GREL s'estructura al voltant de tres grans eixos:

1) Estructura i funcionament polític i administratiu dels governs locals.
2) Les relacions entre la dimensió poblacional i la democràcia local.
3) La prestació de serveis i polítiques públiques locals.

El GREL presenta tres objectius estratègics fonamentals:

a) La voluntat de promoure models metodològics de contingut empíric en l’àmbit de les ciències socials, i específicament en els estudis del govern local i l'anàlisi institucional. Aquest objectiu implica el desenvolupament i la millora d’eines metodològiques amb una declarada ambició d’excel·lència i de desenvolupament científic que promoguin la col·laboració amb altres àrees de coneixement.

b) L’aspiració de mantenir-se en el mapa de grups de recerca competitius de més alt nivell a escala internacional.

c) Recollir els resultats de la recerca en models i eines aplicables a partir de l’arquitectura i enginyeria institucional que puguin esdevenir d’utilitat en l’àmbit del govern local, possibilitant la transferència de coneixement entre la Universitat, altres administracions públiques, els sectors empresarials i els decisors polítics.

A través d’aquest web volem acostar-vos la nostra activitat, així com facilitar un intercanvi entre estudiosos, experts, acadèmics, polítics i ciutadans en general a la realitat de la política local.