Territori i metròpolis

Responsable: Mariona Tomàs

marionatomas[at]ub[dot]edu

L’interès principal de l’àrea és analitzar les dinàmiques institucionals i polítiques de la governança metropolitana. Concretament, quins són els models de governança (més o menys institucionalitzats), les polítiques públiques implementades i els actors públics i privats implicats des d’una perspectiva comparada (especialment europea).

Els principals àmbits d’estudi pels propers anys són:

1.- Aprofundir en la comparació dels models de governança metropolitana, amb totes les seves dimensions (competències, finançament, representació democràtica i relacions multinivell).
2.- Investigar l’acció dels actors de la societat civil a escala metropolitana, canviant la mirada dels models institucionals als actors de la societat civil.
3.- L’anàlisi del cas espanyol com a anomalia a Europa.
4. L’anàlisi del cas català, especialment la governança a la regió metropolitana de Barcelona i l’encaix metropolità de Barcelona en el conjunt de Catalunya.