Àrees de Recerca

Un equip multidisciplinar amb un ampli ventall d’interessos de recerca

La nostra principal motivació és l’anàlisi de les institucions i de les polítiques públiques locals, que són el vector compartit de les nostres àrees de recerca.

El treball del Grup de Recerca és el d’analitzar cada àrea recorrent a una anàlisi empíric, predominantment quantitatiu, que permeti la identificació d’evidències i la creació d’un coneixement pràctic aplicable. El nombre de municipis a Espanya (més de 8.000) permet una anàlisi estadístic de molt valor pràctic, cosa que és més difícil amb altres unitats polítiques com ara regions o estats.

PRINCIPALS ÀREES DE RECERCA

Per tal de dur a terme aquests objectius, el GREL disposa d’una estructura investigadora que li permet establir un diàleg plural i una col·laboració permanent al si del grup. La composició mixta de l’equip permet desenvolupar una visió transversal que uneix estadística, ciència política, sociología, dret i altres ciències socials.

El grup ha consolidat col·laboracions a Catalunya (amb la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals) i a Espanya (iniciant projectes amb el Grup de Recerca en govern local, administració i polítiques públiques de la Universitat Autònoma de Madrid o amb l’Observatori Urban Red de la Universidad de Oviedo).

També col·labora regularment amb xarxes internacionals, participant als grups estables sobre Govern Local i de Law & Courts del European Consortium for Political Research (ECPR), a la xarxa International Comparative Law & Courts, al CIRM (Centre for Interdisciplinary Research on Montréal) o a l’EURA (European Urban Research Association).

Aquesta connexió amb les xarxes europees i internacionals garanteix la comparabilitat i l’harmonització dels instruments i models científics.