Recursos de suport a la recerca

Recursos gratuïts per donar suport als diferents vessants d’una recerca.

Revistes

Revistes científiques sobre recerca educativa.

Llibres, guies i manuals

Recursos d’accés obert sobre metodologia, investigació qualitativa i quantitativa, i elaboració d’informes d’investigació.

Organismes i serveis

Entitats que donen suport a la recerca (gestió de projectes, finançament, difusió de resultats).