Suport a la recerca

Abstract: recomanacions per a la seva elaboració

Suport a la recerca

Obtenció d’informació en recerca

Dins el procés d’una recerca l’etapa d’obtenció d’informació implica elaborar un pla detallat de procediments per reunir dades amb un propòsit específic, en concret, respondre a la pregunta i objectius de la investigació.

En el cas dels estudis amb un enfocament quantitatiu, l’obtenció d’informació es fa a través de l’aplicació d’un o més instruments de mesura per recollir la informació pertinent de les variables de l’estudi en la mostra o casos seleccionats (persones, grups, organitzacions, processos, esdeveniments, etc.). Les dades obtingudes són la base de la anàlisi, usualment de tipus estadístic.

Seguir leyendo «Obtenció d’informació en recerca»

Suport a la recerca

Tipus d’observació en recerca