Resum

Aquest seminari s'inscriu en el marc d'activitats del Programa Mérimée entre les universitats de Barcelona i Rennes 2, i aborda les relacions de l'art contemporani i les humanitats digitals. Després d'haver interrogat, en una primera etapa, les dimensions temporals de la investigació artística, l'objectiu del seminari és dirigir la nostra atenció als territoris de l'art, a partir de les traces digitals i les lògiques de difusió de les impressions d'artista. Espai, lloc, zona, lloc, heterotopies, web, seran algunes de les nocions discutides a partir de pràctiques contemporànies marcades pels fluxos d'informació, els intercanvis materials i immaterials i les noves dinàmiques acadèmiques i artístiques.

Equip organitzador: Alicia Vela, Antònia Vilà, Alejandra López Gabrielidis i Beatriz Regueira Pons.