Facultat de Belles Arts

Universitat de Barcelona
Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona
Tel.: 934 034 060