Publicacions


Publicacions de l'equip de recerca


Títol: Que res es llenci ni es perdi per inútil : una relectura del Gabinet del Col·leccionista (versió pdf 6,6 Mb)
Coordinació: Àngels Viladomiu (IP) i Albert Valera (IP).
Autories: Cantalozella, J.; Casanovas, M.;Coll, A.; Garcia, M.; Grau, M.; Lozano, J.; Morell, J.; Negre, M.; Pastó, C.; Valera, A.; Viladomiu, A.
Publicat per: Matèria Impresa i Edicions UB. Traducció i revisió: Cristina Pastó, Àngels Martínez Salom, Serveis Lingüístics UB.
Col·laboren: Museu Mares. UB, MICIN, Fondos FEDER. Disseny i maquetació: Pilar Anglarill. Impressió: Anfigraf, SA.
Pàgs: 51 ISBN: 978-84-9168-975-1 DL: B-14.419-2023
Any: 2023 Clau: Llibre (Catàleg)


Títol: IN>TRA2.  La lectura como práctica artística. Nuevos modelos de decodificación creativa (versió pdf_20 Mb)
Coordinació: Eugènia Agustí, Eloi Puig.
Autories: Agustí, E.; Barcia, I.; Barrière, L.; Bonet. P.; Cantalozella; Coll, A.; Garcia, M.; Milne, J.; .; Lozano, J.; Marin, E.; Moñivas, E.; Morell, J.; Moretó, L.; Negre, M.; Freund, P.; Padilla, O.; Parramón, R.; Pastó, C.; Pimiento, M.; Puig, E.; Trigo, R. ; Viladomiu, A.
Publicat per: Hipatia. Traducció: Anna Recasens. Correcció: Maria Massot. Colaboren UB, MICIN, Fondos FEDER
Pàgs: 231 ISBN: 978-84-125758-0-4 DL: B 22803-2022.
Any: 2022 Clau: Llibre (Catàleg)


Títol: Arte y espacio social en tiempos de control, descontrol y aislamiento / Art and Social Spaces in Controlled, Uncontrolled and Isolated Times (versió pdf 20 Mb)
VVAA
Edició: Ramon Parramon, Eugènia Agustí, Eloi Puig.
Coordinació: Irati Irulegi, Laia Moretó, Mercedes Pimiento
Publicat per: Idensitat. Traducció: Anna Recasens. Correcció: Francisco Rodríguez Criado. Col·laboren: Euroregió, La Escocesa, Casa Planas, Idensitat, Le BBB centre d’art, In>tra2, Uinversitat de Barcelona, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Pàgs: 186 ISBN: 978-84-09-43330-8 DL: B 16118-2022
Any: 2022 Clau: Llibre (Catàleg)


Títol: IN>TRA. La práctica artística como modelo de experiencia / Artistic practice as a model of experience (versió pdf 9 Mb)
Autories: Agustí, E.; Barrière, L.; Bonet. P.; Casanovas, M.; Cantalozella, J.; Coderch, L; López, A.; Lozano, J.; Magalhaes, V.; Moñivas, E.; Negre, M.; Freund, P.; Padilla, O.; Pastó, C.; Puig, E.; Regueira, B.; Valera, A.; Vela, A.; Vilà, A.; Viladomiu, A.
Publicat per: Col·lecció Co-Edicions. El cep i la nansa, Vilanova i la Geltrú, 2019.
Pàgs: 244 ISBN: 978-84-17756-13-0 DL: B 23284-2019.
Any: 2019 Clau: Llibre (Catàleg)


Títol: MetaMétodo. Metodologías compartidas en procesos artísticos / MetaMethod. Shared methodologies in artistic processes (versió pdf 11 Mb)
Autories: Vela, A.; Casacuberta, D.; Agustí, E.; Vilà, A.; Bielsa, J.; Broto, L.; Casanovas, M.; López, J.; Puig. E.; Molet, A.; Pastó, C.; Steidinger, A.; Baigorri, L.; Ameller, C.; Blanch, T.
Publicat per: COMANEGRA, Barcelona, Espanya
Pàgs:
208 ISBN: 978-84-16033-27-0 DL: B 17876-2014
Any: 2014 Clau: Llibre (Catàleg)


Títol: Impresión expandida / Expanded print (versió pdf 9 Mb)
Autories: Alicia Vela, A¡ntònia Vilà, Eloi Puig, David Casacuberta, Laura Baigorri, Luz Broto.
Assaig sobre les conferencies i debats que van tenir lloc durant el Simposi Internacional: Impresión Expandida/Expanded Print
Publicat per: Eloi Puig, Alicia Vela, Antonia Vilà. Barcelona, Espanya. Colaboren UB, MICIN, Fondos FEDER
Pàgs: 207 ISBN: 978-84-614-8786-8 DL: B 140290-2011
Any: 2011 Clau: Llibre (Catàleg)


Publicacions individuals

2023

Autoria: Agustí, Eugènia; Puig, Eloi; Parramon, Ramon; Milne, Jo.
Títol: “Production artistique basée sur des processus qui cohabitent temporairement dans un même contexte” en
Publicat a: L’art en partage citoyen.
ISBN 978-2-36783-300-2. Éditions Orbis Tertius. Université de Pau et des Pays de l’Adour. Éditions Orbis tertius. França.
Any: 2023 Clau: Capitol de llibre.


2022

Autoria: Agustí, Eugènia; Puig, Eloi; Parramon, Ramon; Milne, Jo.
Títol: La producción artística basada en procesos que cohabitan temporalmente los contextos
Publicat a: Revista: 008739 – Artnodes
ISSN: 1695-5951 DOI: 10.7238/d.v0i29.393066  Número: 29 Pàgines, inicial: 1 final: 11 Publicació indexada en JCR:-Índex d'impacte (SCI/SSCI/AHCI): 9.8:-Altres índexs de qualitat: (Emerging Sources Citation Index, Scopus) = +3.5 Està en dos o més bases de dades d'indexació i resum o en DOAJ (Fuente Academica Plus, Art Source, DOAJ) = 3+2 = 5 Antiguitat = 20 anys (inici: 2001) Pervivència: log10(20) = +1.3 ICDS = 9.8
Any: 2022 Clau: Article

Autoria: Agustí, Eugènia; Barrière, Lali.
Títol: “Curva, conversación, cursiva. Curve, conversation, cursive” en IN>TRA.
Publicat a: La lectura como práctica artística: nuevos modelos de decodificación creativa. Lecture as an artistic practice: new creative decodification models Editorial Hipatia Press pp 14-31
ISBN: 978-84-125758-0-4 DL: B 23284-201
Any: 2022  Clau: Capítol de llibre

Autoria: Agustí, Eugènia; Barrière Figueroa, Lali; Pastó Aguilà, Cristina.
Títol: CEL’, conversaciones en cursiva.
Publicat a: AusArt 10 (1) pp 209-217.
ISNN: 2340-8510. e-ISSN: 2340-9134 DOI: 10.1387/AusArt.23582
Any: 2022 Clau: Article

Autoria: Bonet Julve, Pilar.
Títol: Cau la pluja d’Estels, Passa el Temps en les Roses.
Publicat a: Catálogo Carme Garolera Publicat per: Ca l'Arenas Centre d’Art. Mataró: Museu de Mataró
Any:  2022-2023 Clau: Capítol de llibre.

Autoria: Bonet, Pilar.
Títol: “Esoterismo y feminismo. Hilma af Klint y la danza de los planetas” . Lopez Arnaiz, Irene y López Fernández, Raquel (eds.).
Publicat a: Coregrafiar lo invisible. Danza, arte y esoterismo en los albores del siglo XX. Publicat per: Sans Soleil Ediciones pp.131-156.
Lloc de publicació: Vitoria-Gasteiz ISBN 978-84-124039-9-2
Any:  2022-2023 Clau: Capítol de llibre.

Autoria: Bonet , Pilar.
Títol: Procesos de creatividad en la relación madres, hija, hermana y amiga. Artistas visionarias a principios del XX en Europa.Mercader Amigó, Laura (ed.): Ser Madre es un Placer. Historia de la libertad femenina en Europa.
ISBN: 9788418826511
Publicado per: Editorial Icaria.
Lloc de publicació: Barcelona pp.139-166
Any:  2022 Clau: Capítol de llibre.

Autoria: Bonet, Pilar.
Títol: “Esoterismo y feminismo. Hilma af Klint y la danza de los planetas” . Lopez Arnaiz, Irene y López Fernández, Raquel (eds.). Coregrafiar lo invisible. Danza, arte y esoterismo en los albores del siglo XX.
Publicat per: Sans Soleil Lloc de publicació: Vitoria-Gasteiz.  pp.131-156.  ISBN 978-84-124039-9-2
Any:  2022-2023 Clau: Capítol de llibre.

Autoria: Coll, T.
Títol del capítol:
7 elefants
Publicat a:
Cortiella, M.Mercè; Farrès, P., Empordoneses. Despertar els clàssics  Pàg.: 42
Publicat per:
Museu de l’Empordà i Ajuntament de Figueres 
Lloc de publicació:
Figueres
ISBN:
978-84-124239-5-2 DL:  GI 1311-2022
Any:
2022 Clau: Capítol de llibre (Obra en exposició col·lectiva i catàleg)

Autoria: Marchante, D. “Genderhacker”
Títol: Queering the future
Publicat a: Parramón, R.; Agustí, E.; Puig, E. (Eds.) Arte y espacio social en tiempos de control, descontrol y aislamiento / Art and Social Spaces in Controlled, Uncontrolled and Isolated Times.
Publicat per:
IDENSITAT, Universitat de Barcelona
Lloc de publicació:
Barcelona Pàgs: 108-109
ISBN: 978-84-09-43330-8 DL: B 16118-2022
Any: 2022 Clau: Llibre (Catàleg)

Autoria: Moñivas, Esther
Títol: La Lengua (Malleus Feminarum) / Tongue (Malleus Feminarum)
Publicat a: La lectura como práctica artística: nuevos modelos de decodificación creativa / Reading as an artistic practice: new models of creative decodification. Publicado por: Hipatia Press
Lloc de publicació: Barcelona Pàgs.: 200-2003. ISBN: 978-84-125758-0-4. DL: 22803-2022
Any: 2022 Clau: Capítulo de libro

Autoria: Moretó, L.
Títol del capítol: Prison and Co-creation: An Experimental Creative Method
Publicat a: Histories and Philosophies of Carceral Education Pàgs.: 145-160
Publicat per:
Palgrave Macmillan
Lloc de publicació:
Australia-Anglaterra
ISBN: 978-3-030-86829-1 (print)|978-3-030-86830-7 (ebook) DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-86830-7
Any: 2022 Clau: Llibre (Capítol)

Autora (p.o. de signatura): Parramon, R.; Agustí, E.; Milne, J.; Puig, E.
Títol: La producción artística basada en procesos que cohabitan temporalmente los contextos
Revista: 008739 - Artnodes
ISSN: 1695-5951
DOI: 10.7238/d.v0i29.393066
Volum: --- Número: 29 Pàgines, inicial: 1 final: 11
Publicació indexada en JCR (Sí / No):
Índex d'impacte (SCI/SSCI/AHCI): 9.8 
Índex de qualitat: (Emerging Sources Citation Index, Scopus) = +3.5 Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Fuente Academica Plus, Art Source, DOAJ) = 3+2 = 5 Antigüedad = 20 años (fecha inicio: 2001) Pervivencia: log10(20) = +1.3 ICDS = 9.8
Any: 2022 Clau: Article

Autoria (p.o. de signatura): Ramon Parramon; Eugènia Agustí; Jo Milne; Eloi Puig
Títol: ¿Son necesarias las residencias artísticas?
Llibre d'actes o revista: Radar. Congreso internacional de investigación transversal desde las artes. Libro de resúmenes
Volum: ---Número: ---Pàgines, inicial: 181 final: 186 ISBN/ISSN: ---
Any: 2022 Clau: Publicació amb avaluació externa

Autoria (p.o. de signatura): Parramon, R.; Costa, T.; Maza, G.; Vilar, G.
Títol: Asymmetries in the urban space
Publicat a: SAR conference - Presentation archive. Presentations from the SAR 2021 conference
Editorial: Research Catalogue
Pàgines, inicial: --- final: --- ISBN: --- Dipòsit legal: ---
Enllaç: https://www.researchcatalogue.net/view/1579346/1579329
Any: 2022 Clau: Capítol de llibre

Autoria (p.o. de signatura): Ramon Parramon
Títol: Entre márgenes, límites y acciones creativas
Publicat a: Notas al margen
Editorial: Arquine
Pàgines, inicial: 35final: 41ISBN: 978-607-8880-02-7 Dipòsit legal: ---
Enllaç:https://arquine.com/product/notas-al-margen/
Any: 2022 Clau: Capítol de llibre

Autoria (p.o. de signatura): Ramon Parramon; Eloi Puig; Jo Milne; Eugènia Agustí; Marc Anglès; Runze Feng; Natalia Morales; Miriam Hamel; Laia Moretó Alvarado; Gabriel Gómez; Paolo Gruni; Margarita Certeza Garcia; Mercedes Pimiento; Martin Dagois
Títol: Espais Temporalment Clausurats / Boarded-up Spaces.  Espais Temporalment Clausurats / Boarded-up Spaces
Editorial: IDENSITAT. Associació d'Art Contemporani
Pàgines, inicial: 1 final: 24  ISBN: 978-84-09-45896-7 Dipòsit legal: B 21793-2022
Enllaç: https://www.idensitat.net/en/current-projects/nexes-2017-2021/1735-etc-boarded-up-spaces
Any: 2022 Clau: Llibre

Autoria: Urroz, A. & Candil Gil-Ortega D.
Títol del capítol: Conocer el pasado para escribir el futuro. Causas, motivos y desenlaces del fracaso de experiencias tecnológicas vinculadas a la realidad virtual
Publicat a: Narrativas y usuarios de la sociedad transmedia: videojuegos, publicidad e identidad online.
Publicat per:
Dykinson
Lloc de publicació:
Barcelona
ISBN: 978-84-1122-368-3
Any: 2022 Clau: Llibre (Capítol)


2021

Autoria: Agustí, Eugènia.
Títol: El libro como presente continuo
Publicat a: Revista: 215458 - BRAC-Barcelona, Research, Art, Creation DL: B.34282-2012 Volum: 9 Número: 2 Pàgines, inicial: 222 final: 231
Any: 2021 Clau: Article de revista

Autoria: Lali Barrière
Títol: Combinatorial artists: counting, permutations, and other discrete structures in art
Publicat a: Handbook of the mathematics of the arts and sciences Publicado por: Springer Cham Pàgines: 1925-1963 
ISBN: 978-3-319-57072-3 
Any: 2021 Clau: Capítol de llibre

Autoria: Joana Burd
Títol: Modo Silencioso 2.0: Cuerpos en la experiencia vibratória de la tactilidad
Publicat a: NEW(EGO) Cuerpos Conectados Publicat per: Dykinson
Lloc de publicació: Madrid, España Pàgines: 200   ISBN: 978-84-1377-441-1
Enllaç:https://www.dykinson.com/libros/cuerpos-conectados/9788413774411/
Any: 2021 Clau: Capítol de llibre

Autoria: Baigorri, L. Edició: Baigorri, L. & Ortuño, P.
Títol: New (EGO) Cuerpos Conectados. Nuevas formas de construcción identitaria en la sociedad transmedia. Texto comisarial.
Publicat a: Cuerpos Conectados. Arte, identidad y autorrepresentación en la sociedad transmedia. Pàgs: 17-34
Publicat per:
Editorial Dykinson. ICEE 20.763 . Posició 14 de 272. Núm. de pàg.:200
Lloc de publicació:
Madrid  
ISBN: 978-84-1377-441-1
Any: 2021 Clau: Llibre (Capítol)

Autoria: Baigorri, L. & Ortuño, P. Edició: Baigorri, L. & Ortuño, P.
Títol: ArchID (Archivo de Identidad Digital) iberoamericano. Proyectos artísticos en torno al cuerpo, la autorrepresentación y la construcción identitaria.
Publicat a: Cuerpos Conectados. Arte, identidad y autorrepresentación en la sociedad transmedia. Pàgines: 107-124
Publicat per:
Editorial Dykinson. ICEE 20.763 . Posició 14 de 272 Núm. de pàg.:200
Lloc de publicació:
Madrid  
ISBN: 978-84-1377-441-1
Any: 2021 Clau: Llibre

Autoria: Baigorri, L.
Títol: Non più arte, solo vita. 4.0. Dall'artivismo simulativo alle tattiche di soppiantamento nella rete
Publicat a: Revista Connessioni remote. Artivismo_Teatro_Tecnologia – Vol. 2 n. 2 Pàgines.: 370-384
Publicat per:
Università degli studi di Milano
Lloc de publicació:
Milano
ISSN: 2724-2722 DOI: https://doi.org/10.13130/connessioni/15261URL: https://riviste.unimi.it/index.php/connessioniremote/article/view/15261
Any: 2021 Clau: Revista indexada

Autoria: Coll, T.
Títol: Lliure i salvatge
Publicat a: Grarcía-Duran, S. (Coord.) Pep Montoya, en funció d'un dir. 
Publicat per:
Edicions Paper d’Estrassa 
Lloc de publicació:
Olesa de Montserrat Pàgines: 21
ISBN: 978-84-940323-3-2 DLB4383-2021
Any: 2021 Clau: Capítol de llibre

Autoria: Marchante, D. “Genderhacker”
Títol:
Transformers
Publicat a: TSQ: Transgender Studies Quarterly “The Transsexual/Transvestite Issue”.
Publicat per:
Duke University Press
Lloc de publicació:
Durham (EE.UU.)  Vol. 8 Núm. 4 Pàgines: 550-552
Quartil i àrea (SCI/SSCI): Q4. SPI Rankings 2018: 66 Non-Spanish Publishers
ISNN: 2328-9252 DOI: https://doi.org/10.1215/23289252-9311200   
Any: 2021 Clau: Article

Autoria: Marchante, D. “Genderhacker”
Títol: Diego Marchante - Genderhacker
Publicat a: VV.AA. Pluri.identitats. II Convocatòria Biennal d’Arts Visuals. Pàgines: 84-89
Publicat per:
Museu de la Universitat d’Alacant MUA, Universitat d’Alacant.
Lloc de publicació:
Alacant  
ISBN: 978-84-122554-8-4
Any: 2021 Clau: Llibre (Catàleg)

Autoria: Marchante, D. “Genderhacker”
Títol: Gendernaut. Queering the future
Publicat a: Cuerpos conectados. Arte, identidad y autorepresentación en la sociedad transmedia. Pàgines: 97-105
Publicat per:
Editorial Dykinson
Lloc de publicació:
Madrid  
ISBN: 978-84-1377441-1
Any: 2021 Clau: Llibre (Catàleg)

Autoria: Moñivas, Esther; Soto, Alba; Díaz González, Elisa María; Cuevas Riaño, María.
Títol Entrevistas a artistas y conservación del arte actual. Una perspectiva experimental en torno a procesos educativos interdisciplinares y documentación de patrimonio intangible
Publicat a: Castro León, Elke (Coord.) Oportunidades y retos para la enseñanza de las artes, la educación mediática y la ética en la era postdigital Publicat per:  Dykinson Lugar de publicación:  Madrid
Pàgines: 476-504 ISBN:  978-84-1377-594-4
Any: 2021 Clau: Capítol de llibre

Autoria: Moñivas, Esther; Soto, Alba; Díaz González, Elisa María; Cuevas Riaño, María.
Títol: Entrevistas a artistas y conservación del arte actual. Una perspectiva experimental en torno a procesos educativos interdisciplinares y documentación de patrimonio intangible.
Publicat a: Castro León, Elke (Coord.) Oportunidades y retos para la enseñanza de las artes, la educación mediática y la ética en la era postdigital. Publicat per: Dykinson
Lloc de publicació: Madrid
Enllaç: https://www.dykinson.com/libros/oportunidades-y-retos-para-la-ensenanza-de-las-artes-la-educacion-mediatica-y-la-etica-en-la-era-postdigital/9788413775944/
Pàgines.: 476-504. ISBN: 978-84-1377-594-4
Any: 2021 Clau: Publicació online

Autoria: Parramon, R.
Títol: Límites y conexiones entre arte, educación y espacios institucionales. Caso de estudio: Caminos Ilustrados. Explorar, narrar, visualizar.
Volum: V  Número: Abril 2021 Pàgines, inicial: 151  final: 165
Revista: 013647 - Tercio Creciente. Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural Monográfico Extraordinario V
ISSN: 2340-9096
Any: 2021  Clau: Article

Autoria: Parramon, R.
Títol: Protoespacios
Revista: 014640 - CCKreanta CCK Revista 12. Arte y espacio público urbano (Abril-Junio 2021)
Volum: --- Número: 12 Pàgines, inicial: 23 final: 30 ISSN: 2696-5488
Any: 2021 Clau: Article

Autoria(p.o. de firma): Bagan, P.; Costa, T.; Maza, G.; Parramon, R.; Vilar, G.
Títol: An Artistic Research Project Dealing with the Lack of Equality or Equivalence in Urban Spaces in Transition in Barcelona: Asymetries-Horts de Sant Pau del Camp, Up & Down
Publicat a 3. Crisis Collective - contributions to a lost conference
Editorial: Research Catalogue
Pàgines, inicial: --- final: ---   ISBN: --- Dipòsit legal: ---Enllaç:https://www.researchcatalogue.net/view/1190403/1190404
Any: 2021 Clau: Article

Autoria: Urroz, A.
Títol del capítol: Metodologías de diseño en el proceso de enseñanza aprendizaje en aulas universitarias. La experiencia de utilizar Design Thinking con estudiantes de fisioterapia.
Publicat a: Docencia, ciencia y humanidades: hacia un enseñanza integral en la universidad del siglo XXI Pàgines: 1388-1404 
Publicat per:
Dykinson
Lloc de publicació:
Barcelona
ISBN: 978-84-1377-320-9 URL: https://www.dykinson.com/libros/docencia-ciencia-y-humanidades-hacia-un-ensenanza-integral-en-la-universidad-del-siglo-xxi/9788413773209/
Any: 2021 Clau: Llibre (Capítol)

Autoria: Moretó, L.
Títol: Iluminación
Publicat per: Fundación Iberoamericana Universitaria Núm. de pàg.:126
Lloc de publicació:
España-Italia-Argentina-USA-Senegal (VP)
ISBN: 978-84-9079-875-1
Any: 2021 Clau: Llibre

Autoria: Urroz, A. & Candil Gil-Ortega, D.
Títol del capítol: Metodologías de diseño en el proceso de enseñanza aprendizaje en aulas universitarias. La experiencia de utilizar Design Thinking con estudiantes de fisioterapia.
Publicat a: El devenir de las civilizaciones: interacciones entre el entorno humano, natural y cultural. Pàgines: 1789- 1806 
Publicat per:
Dykinson
Lloc de publicació:
Barcelona
ISBN: 978-84-1377-324-7  URL: https://www.dykinson.com/libros/el-devenir-de-las-civilizaciones-interacciones-entre-el-entorno-humano-natural-y-cultural/9788413773247/
Any: 2021 Clau: Llibre (Capítol)

 


2020

Autoria: Bonet, Pilar.
Títol: La Mèdium i el Poeta. Una conversa astral entre Josefa Tolrà y Joan Brossa.
Publicat per: Ajuntament de Barcelona-Fundació Joan Brossa Lloc de publicació: Barcelona
ISBN: 978-84-9156-277-1 Número de pàgines: 192
Any:  2020. Clau: Llibre

Autoria: Joana Burd
Títol:  Tactilidades Conectivas de Inês Norton
Publicat a: Revista Estúdio Publicat per: Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes (CIEBA), Faculdade de Belas-Artes Lloc de publicació:  Lisboa, Portugal ISSN: 1647-6158 e-ISSN 1647-7316 
Any: 2020  Clau: Revista

Autoria: Coll, T. & Pons, J.
Títol: Carrer de doble sentit de Tónia Coll i Joan Pons
Publicat a:  El Temps de les Arts ( Altaió, Vicenç, Proclames per a l'11 de Setembre de 2020)
Publicat per: Revista El Temps
URL: https://tempsarts.cat/sense-categoria/proclames-per-a-l11-de-setembre-de-2020-silvia-bel-david-cano-david-torrents-ester-xargay-mayte-vieta-tonia-coll
Any: 2020 Clau: Publicació digital (dibuix)

Autoria: Coll, T.
Títol: Anècdota primitiva (obra d’art)
Publicat a: García, A; Marcos, C (Comissaries) Teixint identitats
Publicat per: Centre d'Art Tecla Sala. Ajuntament de  L'Hospitalet, 10.10.2019-26.01.2020
Lloc de publicació: Hospitalet de Llobregat
Pàg.:36-39
ISBN: 978-84-947382-7-2 DL: B 26981-2019
Any: 2020  Clau: Capítol de llibre (obra en exposició i catàleg)

Autoria: Coll, T.
Títol: Léxico familiar (obra d’art)
Publicat a: Lenguajes en cuatro tiempos. Hebras de hielo y tiempo/ Languages in four Temporalities. Threads of Ice and Time. (Agustí, E.; Coll, T.; Kaczmarska, M.; Pastó, C.)
Publicat per: Limanora
Lloc de publicació: Krakow, Poland
Pàg.:21-25
ISBN: 978-83-919665-3-2
Any: 2020  Clau: Capítol de llibre (obra en exposició i catàleg)

Autoria: Cruells, E.; Marchante, D. ; Grenzner, J.; Zafra, M.
Títol: Fils Feministes. Siguiendo el hilo del movimiento feminista en Catalunya
Publicat a: Revista Idees
Web: https://revistaidees.cat/es/fils-feministes/
Lloc de publicació: Barcelona
ISNN: 2385-765X Núm.: 47 Feminismo(s)
Any: 2020  Clau: Article

Autoria: Freund, Peter (2020). Retracción [4/5], Montse Carreño y Raquel Muñoz
Títol: A*DESK – Artificial Thinking.
Publicat a: A*DESK Critical Thinking, Magazine (23/11/2020). [https://a-desk.org/magazine/retraccion-4-5/].
Any: 2020 Clau: Publicació online

Autoria: Marchante, D. “Genderhacker”
Títol: Gendernaut. Queering the archive
Publicat a: VV.AA. VII Encuentro Mil formas de mirar y hacer. Arte y Mujeres. Invisibilidades y Nuevas agencias
Publicat per: Junta de Andalucía, Universidad Pablo de Olavide Lloc de publicació: Sevilla Pàgines.:163-173
ISBN: 978-84-09-23730-2
Any: 2020  Clau: Llibre (Catàleg)

Autoria: Milne, Jo. “ Conjugando constelaciones “.
Publicat a: Álvarez, S. De Mujeres, Hombres y Moléculas. Universitat de Barcelona Pàgines: 9-14
ISBN: 978-84-9168-336-0.
Any: 2020 Clau: Capítol de llibre

Autor¡a: Moñivas, Esther
Títol: La experiencia del museo en tiempos de pandemia
Publicat a: Loreto Alonso (et. al) (Eds.). Confinad+s. Arte y Tecnosfera #2 Publicat per: Brumaria Editorial Lloc de publicació: Madrid Pàgines: 165-182 ISBN 978-84-123011-1-3
Any: 2020 Clau: Capítol de llibre

Autoria: Moñivas, Esther
Títol: “Water, Women and Action Art in Latin America: Materializing Ecofeminist Epistemologies”
Publicat a: Blackmore, Lisa y Gómez, Liliana (Eds.). Liquid Ecologies in Latin American and Caribbean Art. Lloc de publicació: Nueva York: Routledge, 2020, Pàgines: 127-143.
ISBN 978-0-367-19898-5 Indexada en SPI 2018. ICEE índice general (internacional): 1153; posición 3. ICEE índice Bellas Artes: 33; posición 3.
Any: 2020 Clau: Capítol de llibre

Autoria: Morell i Rovira, J.
Títol: Pedres 3D: l'error d'Anna Dot i la còpia de Mercè Casanovas
Revista: :Estúdio
Volum: 11 Número: 31 Pàginas, inicial: 97 final: 104 Any: 2020 Lloc de publicació: PORTUGAL
Carácter: Internacional Base de dades indexació: QUALIS 2015, ERIH PLUS, CiteFactor, MIAR, SciELO, DOAJ, SHERPA/RoMEO, CNEN, Latindex, EBSCO host, Academic Onefile, SIS, Gale Cengage Learning,  OAJI, ROAD
Quartil i àrea temática: 31 (Latindex), 2on quartil
Observacions: Avaluació per Peer review (double blind review). Revista amb comitè científic internacional.
ISSN: 1647-6158 e-ISSN: 1647-7316
Any: 2020 Clau: Article

Autoria (p.o. de signatura): Morell i Rovira, J.
Títol: Fina Padrós. Dibuixant el temps
Revista: BR::AC Barcelona, Research, Art, Creation,
Volum: 8 Número: 2 Pàgines, inicial: 182 final: 187  Lloc de publicació: Barcelona
Caràcter: Internacional
Base de dades d'indexació: ESCI, Fuente Academica Plus, DOAJ, DIALNET, Carhus Plus, ERIHPlus, LATINDEX, Dulcinea
Quartil i àrea temàtica: 31 (Latindex)
Observacions: Avaluació per Peer review (double blind review). Revista amb comitè científic internacional.
ISSN: 2014-8992
Any: 2020 Clau: Article de revista

Autoria (p.o. de signatura): Morell, J.; Viladomiu, À.
Títol: Escurçant distàncies / Shortening distances
Publicat a: Metanarrativas 1.164,42 km Marburg - Barcelona
Editorial: Philipps-Universität Marburg
Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 18 final: 19 Año: 2020 Lloc de publicació: Marburg  (ALEMANYA)
ISBN: 978-3-00-065047-5
Any: 2020 Clau: Llibre

Autoria (p.o. de signatura): Morell, J.
Títol: Mentre..., penso en les aigües (a partir de la sèrie Tanins) / While..., I think of the waters (from the Tannins series)
Publicat a: Metanarrativas 1.164,42 km Marburg - Barcelona
Editorial: Philipps-Universität Marburg
Volum: --- Número: --- Pàgines, inicial: 60 final: 61  Lloc de publicació: Marburg  (ALEMANIA)
ISBN: 978-3-00-065047-5
Any:2020 Clau: Llibre

Autoria (p.o. de signatura): Morell-Rovira, J.
Títol: The other residents: apropaments a no humans en l’obra de Paula Bruna
Llibre d'actes o revista: A via das máscaras: as artes em Congresso no CSO 2021: Actas do XII Congresso Internacional Criadores Sobre Outras Obras - CSO'2021
Volumen: --- Número: ---Pàgines, inicial: 709 final: 717 ISBN/ISSN: 978-989-99822-7-7
Any: 2020  Clau(A: article, R: review): A (Publicació amb avaluació externa en congresos)

Autoria (p.o. de signatura): Parramon, R.
Títol: Especies de procesos y especies de espacios
Revista: 014305 - Revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
ISSN: 2340-7565
DOI: 10.33349/2020.101
Volum: --- Número: 101 Pàgines, inicial: 228 final: 239
Any: 2020    Clau: Artículo

Autoria: Urroz A.
Títol: Art Games. Acción Lúdica Reflexiva.
Publicat a: Revista BR:AC Barcelona, Research, Art, Creation, 8(1) 4-19. doi: 10.17583/brac.2020.3084
DOI: http://dx.doi.org/10.17583/brac.2020.3084
Lloc de publicació: Barcelona
ISNN: 2014-8992
Any: 2020  Clau: Article

 


2019

Autors/es: Agustí, E.; Bonet. P.; Casanovas, M.; Coderch, L; López, A; Magalhaes, V.; Moñivas, E.; Freund, P.; Pastó, C.; Puig, E.; Regueira, B.; Valera, A.; Vela, A.; Vilà, A.; Viladomiu, A.
Títol:IN>TRA. Nuevas formas y prototipos en los procesos de investigación artística.
Publicat per: Col·lecció Co-Edicions. El cep i la nansa, Vilanova i la Geltrú, 2019.
ISBN: 978-84-17756-13-0. DL: B 23284-2019.

Autors/es: Pons, Joan; Szyjkowska, Anna; Agustí, Eugènia; Coll, Tònia; Kaczmarska, Małgorzata y Pastó, Cristina.
Títol: “Shared Gestures” en Lenguajes en cuatro tiempos. Hebras de hielo y tiempo/ Languages in Four Temporalities. Threads of Ice and Time: Eugènia Agustí, Tònia Coll, Małgorzata Kaczmarska and Cristina Pastó.
Publicat per: Instituto Cervantes Kraków (Polski). Editor: Małgorzata
Kaczmarska, 2019.
ISBN: 978-83-919665-3-2.

Autor: Bonet, Pilar.
Títol: Pintura Mural Capella Sant Roc Valls. Valls: Ajuntament de Valls, 2019. pp. 5-71.
ISBN: 978-84-09-09928-3

Autor: Bonet, Pilar.
Títol: De la poesia escènica de Joan Brossa a les imatges mediúmniques de Josefa Tolrà".
Publicat per: Art i Follia. Joan Obiols Vié. Barcelona: Ajuntament de Barcelona-Fundació Joan Brossa, 2019,
pp.80-91.
ISBN 978-84-9156-209-2

Autor: Padilla Machó, Òscar (2019) .
Títol: Paradojas y desplazamientos: fricciones en los objetos de Luis Bisbe.
Publicat a: Revista: Estúdio, artistas sobre outras obras - 1647-6158.
Bases de indexación: Academic Onefile, CiteFactor, DOAJ, EBSCO, GALE

Autors/es: Puig Mestres, Eloi; López Gabrielidis, Alejandra (2019).
Títol: “Hemisferios Comparados”,   
Publicat a: BRAC (Barcelona Research Art Creation)
Publicat per: 
Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona
Lloc de publicació:
Barcelona. Vol. 7  Núm.Pàgs: 1-13
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): Índex d’impacte A
Quartil i àrea (SCI/SSCI): CARHUS PLUS:D MIAR 2016: 9,1. Any: 2017. Clau: Article
ISSN: 2014-8992, DL: B.34282-2012.

Autors/es: Bueno D., Casassas D., Coderch L., Escoffet E., Espluga E., Fontdevila O., Garcés M., García M., Garrigasait R., Guardiola I., Lladó A., La Parra P., Masdeu I., Masó J., Moret K., Ollé M., Ruido M., Sallarès M., Szpunberg V., Vasallo B..
Títol: Humanidades en acción. Título Capítulo: Sentido.
Publicat per: Editorial Rayo Verde. 2019.
ISBN: 978-84-16689-77-4


2018

Autors/es: Armour T., Asef, M., Beloufa N., Bestué D., Coderch L., Garrido-lecca, X., Cule M., Fernández Pan, S., Guiteras A., Little R., Limón M., Massiah J., Millán A.M., Miliani J., Morandeira J., Muñoz-Alonso L., Pagès C., Pica A., Ramírez N., Santos A., Sopelana B., Soto M., Turato N. 
Títol: This is Jackalope. Título Capítulo: She stands before the door, a room of her own.
Publicat per: Editorial: This is Jackalope. 2018.
ISBN: 978-84-09-05783-2

Autor: López Gabrielidis, Alejandra (2018).
Títol: “Transparencia y Sospecha” en Revista Arquine, No 85,
Otoño 2018, Vidrio. Glass, pp. 108-113.
Web: https://www.arquine.com/revista/revista-arquine-no-85-vidrio

Autor: Bonet, Pilar (2018)
Títol: Fina Miralles, paraules de tardor.
Publicat a: Revista Quadern de les idees, les arts i les lletres. Sabadell: Fundació Ars.
Web: https://www.quaderndelesidees.press/fina-miralles-paraules-de-la-tardor/

Autors/es: Puig, E.; Magalhaes, V.(2018)
Títol: Errare Est... Aproximaciones Indisciplinares en las Prácticas Artísticas Contemporáneas.
Publicat a: BRAC (Barcelona Research Art Creation)
Publicat per: 
Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona
Lloc de publicació:
Barcelona. Vol. 6  Núm.
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): Índex d’impacte A
Quartil i àrea (SCI/SSCI): CARHUS PLUS:D MIAR 2016: 9,1. Any: 2017. Clau: Article
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): Índex d’impacte A
ISSN: 2014-8992, DL: B.34282-2012.

Autora: López Gabrielidis, A. 
Títol: Sssssssilex 
Publicat per: La Capella. Ajuntament de Barcelona i The Flames
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs. 5-43  ISBN: 978-84-9156-133-0 Any: 2018 Clau: Llibre


2017 

Autor: Ruiz-Giménez Coderch, Lúa (2017).
Títol: El pasaje oscuro. Imágenes técnicas e imágenes tradicionales en Vilém Flusser.
Publicat a: Revista Inmaterial. Diseño, arte y sociedad. Núm. 4. Bau, Centro Universitario de Diseño. web: https://www.inmaterialdesign.com/index.php/mag/article/view/39

Autors/es: Viladomiu, À.; Negre, M.
Títol: Hibridador/a
Publicat a: BRAC
Publicat per:Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona
Lloc de publicació:Barcelona. Vol. 5  Núm.Pàgs: 14-16
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): Índex d’impacte A
Quartil i àrea (SCI/SSCI): CARHUS PLUS:D MIAR 2016: 9,1. Any: 2017. Clau: Article

Autor: Padilla, Ò.
Títol: Algo puede suceder: Loss of Symmetry, una a proximación a la obra de Nicolás Lamas
Publicat a: Croma10
Vol:
 5 Pàgs: 60-67, 14-16 ISSN: 2182-8547
Revista internacional indexada a: Academic Onefile, CiteFactor, DOAJ, EBSCO, GALE, Latindex, MIAR,
Open Academic Journals, Index, ROAD, SIS, SHERPA/RoMEO. Any: 2017 Clau: Article

Autora: López Gabrielidis, A. 
Títol: Las fronteras del cuerpo y el objeto digital en la subjetividad contemporánea
Publicat al llibre: Logos e Historia. Las fronteras del presente filosófico 
Publicat per: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo
Lloc de publicació: Argentina
Vol: 6, Pàgs. 79-102  ISBN: 978-950-774-313-9 Any: 2017 Clau: Capítol llibre


2016

Autora: Baigorri, L.
Títol: CTRL + [SELF]: Intimacy, Extimacy & Control in the Age of the Overexposure of Self
Publicat a: Studio XX, Festival Htmlles 2016
Lloc de publicació: Montreal, Canadá 
web: https://htmlles.net/2016/wp-content/uploads/2016/11/Curatorial-text_Baigorri_EN.pdf Any: 2016 Clau: text curatorial

Autors/es: Valera, A.; Fàbregas, A; Juanpere, S.; Lozano, J.; Casanovas, M.; Pastó, C.; Viladomiu, A.; Bielsa, J.; Martinez, E.
Títol: Materia Impresa. De la virtualidad digital a la materialidad tridimensional en la investigación artística.
Puiblicat a: COMANEGRA
Pàgs: 1-205  ISBN 978-84-16605-63-7 B 26055-2016 
Any: 2016 Clau: Catàleg (Llibre)

Autor: Puig, E.
Títol: Colección Alineamientos: Aproximaciones a la biocomputación desde el Arte
Publicat a: Ausart Journal for Research in Art
Publicat per: Universidad del País Vasco
Lloc de publicació: País Vasco
Vol: 4 Nº: 1, Pàgs: 187-196 ISSN 2340-8510, e-ISSN 2340-9134 UPV/EHU Any: 2016 Clau: Article

Autor: Puig, E.
Títol: Sobrevolando sobre los detritos de Gif
Publicat a: A*DESK, Instituto Independiente de Crítica y Arte Contemporáneo
Publicat per: A*DESK, Instituto Independiente de Crítica y Arte Contemporáneo
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
web: http://www.a-desk.org/highlights/Sobrevolando-sobre-los- detritosde.html
Any: 2016 Clau: Article

Autores: Pastó, C. i Agustí, E.
Títol: Un artista hace visible a un científico: Your colour memory i La pell de la pell
Publicat al llibre: 2nd Art, Science, City International Conference ASC2015
Publicat per: Universitat Politècnica de València
Lloc de publicació: València, Espanya
Pàgs: 72-80 
DOI:http://dx.doi.org/10.4995/ASC/ASC15.2015.1985
Any: 2016  Clau: Capítol Llibre (Catàleg)

Autor: Ameller, C.
Títol: Comunnication and social transformation movements. Video-NOu /SVC experience
Publicat a: L'internationale
Publicat per:Editorial Board: Nick Aikens, Tanya Barson, Başak Çaka, Diana Franssen, Nav Haq, Pablo Martínez,
November Paynter, Nataša Petrešin-Bachelez, Carlos Prieto del Campo, Steven ten Thije, Adela Železnik
Lloc de publicació: Gante, Bèlgica
web: http://www.internationaleonline.org/
Any: 2016 Clau: Article

Autora: Blanch, T.
Títol: La mirada tàctil o el paisatge dels cossos
Publicat al llibre: OMBRES. Diàlegs amb la Col·lecció.Tura Sanz Sanglas y Huang Yan
Publicat per: Museu Palau Solterra. (Fd. Vila Casas)
Lloc de publicació: Torroella de Montgrí, Girona, espanya
DL: B-28844-2015 web: http://www.fundaciovilacasas.com/ca/exposicio/dialegs-ambla-colleccio-ombres

Any: 2016 Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Blanch, T.
Títol: Un “jo” ínfim en totes direccions
Publicat al llibre: JORDI TOLOSA.”I”
Publicat per: Fundació Marguerida de Montferrato
Lloc de publicació: Balaguer, Lleida; Espanya
Pàgs: 10-22 ISBN: 978-84-617-4463-3. DL: L 1183
web: http://fundaciomargueridademontferrato.cat/catalegs/I_Jordi_Tolosa.pdf
Any: 2016 Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Coderch, L.
Títol: Paràbola
Publicat al llibre: Catedrals a la Capella (Ciclo 2011-2013)
Publicat per: Museu de Valls y Generalitat de Catalunya
Lloc de publicació: Valls, Barcelona, Espanya DL: T 292-2016
Any: 2016 Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Coderch, L.
Títol: Screen Walls (Dealing with the Wind and not with Gravity)
Publicat al llibre: Performing the Museum (The Reader)
Publicat per: Museum of Contemporary Art Vojvodina Novi Sad
Lloc de publicació: Servia
ISBN: 978-86- 6333-033- 7 
Any: 2016 Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Coderch, L.
Títol: Screen Walls (Dealing with the Wind and not with Gravity)
Publicat al llibre: Performing the Museum (The Reader)
Publicat per: Museum of Contemporary Art Vojvodina Novi Sad
Lloc de publicació: Servia
ISBN: 978-86- 6333-033- 7 
Any: 2016 Clau: Capítol llibre (Catàleg)


2015

Autors/es: Blanch, T.; Viladomiu, A.; Almarcegui, L.; Montero, R.; Creus, M.; Serra, M; Valentín, V.; Hugonnier, M.; Canudas, J.; Kopf, A.; Dahó, M.; Valderrey, E.; Ricketts, M.; Marín, E.; Arenós, X.; Feliu, M.; Ruiz Montesinos, A.; Morey, J.; Negre, M.; Cantalozella, J.; Dauder, P.; Rivas, X.; Evangelista, I.; Trillo, J.M.; Paü, V.; Choules, L.; Thomaidi, P.    
Títol: Topografías Invisibles. Estrategias críticas entre arte y geografía  
Publicat per: Edicions Universitat de Barcelona
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs: 1-341 web: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08387
Any: 2015 Clau: (Catàleg) Llibre 

Autora: López Gabrielidis, A. 
Títol: Régimen de visibilidad y vigilancia en la era de la Identidad Digital
Publicat a: Teknokultura
Publicat per: Universidad Complutense de Madrid
Lloc de publicació: Madrid, Espanya
Volum: 12  Número: 3 Pàgs: 473-499 web: http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/50385 
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI):  Sistemas de evaluación: CIRC; DICE; ERIH PLUS; LATINDEX; MIAR; RESH
Any: 2015 Clau: Article

Autora: AA.VV,  Regueira Pons, B.
Títol: CHB3759209001, nos vamos a Croatán (projecte col·lectiu)
Publicat al llibre: La Gran Il·lusió 
Publicat per: Sala d’Art Jove, Generalitat de Catalunya
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs: 110 - 113 ISBN: 978-84-393-9434-1 DL: B 13076-2016
Any: 2015 Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Regueira Pons, B (dintre del col·lectiu Nenazas)
Títol: Nenazas picantes
Publicat a: En Altres Paraules
Publicat per: Ca'n Felipa, Generalitat de Catalunya
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Any: 2015 Clau: Article
 

Autora: Coderch, L.
Títol: 
La muntanya mágica / La montaña mágica / The Magic Mountain
Publicat al llibre: Arqueologia preventiva
Publicat per: Fundació Joan Miró
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs:76-96 ISBN: 978-84-1641-101-6 Depòsit Legal: B.10171-2015   
Any: 2015 Clau: Capítol de catàleg (llibre) 

Autora: Baigorri, L.
Títol: Videoarde. Vídeo crítico en Latinoamérica y Caribe
Publicat a: Revista Arteamérica
Lloc de publicació: Colombia
Núm: 35  ISSN 2218-0842 web: http://arteamerica.cu/35/dossier/laura.htm
Any: 2015 Clau: Article

Autora: Elgoibar,A
Títol: One Motorbike, One arm, Two Cameras
Publicat a: Journal of Artistic Research, JAR
Núm.7 ISSN 2235-0225 web: https://www.researchcatalogue.net/view/57290/133339 
Any: 2015 Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autor: Puig, E.
TítolLE, CUADERNO DE LECTURA COMPARADA. Utilización del texto genético y del gramatical a través del Alineamiento de secuencias
Publicat al llibre: 2nd Conference International: Art, Science, City
Publicat per: Universidad Politécnica de Valencia 
Lloc de publicació: València, Espanya
Pàgs: 244-249 DOI: http://dx.doi.org/10.4995/ASC/ASC15.2015.1985
Any: 2015 Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autor: Puig, E.
Títol: Complejidad como metodología. Del libro de artista a las nuevas formas de arte múltiple
Publicat a: MetaMétodo. Arte e investigación. Metodologías Compartidas
Publicat per: Universidad de Vigo 
Lloc de publicació: Vigo, Espanya
ISBN: 978-84 - 8158 -644 - 2
Any: 2015 Clau: Article

Autora: Blanch, T.
Títol: Resistència i accionisme de proximitat / Resistance and actionism in proximity
Publicat a: Mecanismes del Ser
Publicat per: ENRIC MAURÍ, Museu de Granollers
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
ISBN: 978-84-87790-77-5 DL: B 13492-2015 web: http://www.granollers.cat/agenda/ajuntament/mecanismes-del-ser-enric-maur%C3%AD
Any: 2015 Clau: Article

Autora: Blanch, T.
Títol: Agustí Roqué, Inside-Inside
Publicat a: Editora Eclipsing the Space / Eclipsar el espacio, Pavelló d ́Andorra
Publicat per: 56th. Venice Art Biennale 2015. Govern dAndorra
Lloc de publicació: Andorra
ISBN: 978-84-606-9354-3
Any: 2015 Clau: Article

Autora: Blanch, T.
Títol: A radical painting of Energy and Traces
Publicat a: FERNANDO PRATS. Naturalism 
Publicat per: Matthew Liu Fine Arts
Lloc de publicació: Shanghai, China
Pàgs: 37-40 texto original/37-44 trad. al Chino
Any: 2015 Clau: Article

Autor: Iglesias, R.
Títol: Robofilia, mangas y tecnoarte japonés
Publicat a: ArtMedia
Publicat per: Universidad Maimónides, Buenos Aires
Lloc de publicació: Buenos Aires, Argentina
Pàgs: 94-102 ISBN: 978-987-1699-22-3 
Any: 2015 Clau: Article

Autor: Iglesias, R.
Títol: Arte, ciudad y sistema de vigilancia
Publicat a: Artes Plásticas y Ciudad III. Encuentros Internacionales Arte y Ciudad.
Publicat per: Universidad Complutense de Madrid
Lloc de publicació: Madrid, Espanya
Pàgs: 187-192 ISBN: 978-64-606-9564-6
Any: 2015 Clau: Article

Autora: Vilà, A.
Títol: Las estampas de Joaquin Chancho
Publicat a: Propileu 
Publicat per: Museo de Montserrat
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Núm: 15 Pàgs. 2-5
Any: 2015 Clau: Article


2014

Autora: Baigorri, L.
Títol: Curaduría e Internet: optimización y cuestionamiento de criterios y estructuras.
Publicat a: Arte y museos del siglo XXI. Entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas.
Mª Luisa Bellido Gant (ed.) Colección Acción y Cultura, Editorial UOC,
Lloc de publicació: Barcelona.
Núm: 8 ISBN: 978-84-9029-766-7
Any: 2014 Clau: capítol de llibre

Autors/es: Vela, A.; Casacuberta, D.; Agustí, E.; Vilà, A.; Bielsa, J.; Broto, L.; Casanovas, Mª M.;
de López, J.; Puig. E., Molet, A.; Pastó, C.; Steidinger, A.; Baigorri, L; Ameller, C.; Blanch, T.
Títol: MetaMétodo. Metodologías compartidas en procesos artísticos / MetaMethod. Shared methodologies in artistic processes (versió pdf)
Publicat per: COMANEGRA
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs: 
1-208 ISBN: 978-84-16033-27-0   B 17876-2014
Any: 2014 Clau: Llibre (Catàleg)

Autora: Vela, A.
Títol:
DOMPOAC
Publicat al llibre: MetaMétodo. Metodologías compartidas en procesos artísticos / MetaMethod. Shared methodologies in artistic processes
Publicat per: COMANEGRA
Lloc de publicació:Barcelona, Espanya
Pàgs: 62-69 Any: 2014 Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autors/es: Ana Isabel Fernández Moreno, Laura Baigorri Ballarín, Mercedes Iáñez Ortega, MªLuisa Bellido Gant,
Soledad Gómez Vílchez, Ximena Hidalgo Vásquez
Títol:
 Curaduría e Internet: optimización y cuestionamiento de criterios y estructuras
Publicat al llibre: Arte y museos del siglo XXI. Entre los nuevos ámbitos y las inserciones tecnológicas
Publicat per: UOC
Pàgs:32-45 Any: 2014 Clau: Capítol llibre

Autor: Cantalozella, J.
Títol: La temporalidad y sus espacios. La fotografía como lugar de acontecimiento
Publicat a: GAMA. Estudos Artísticos
Publicat per: Universidad Complutense de Madrid
Lloc de publicació: Madrid, España
Núm.3, Pàgs: 190-201  web: http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN/article/view/50385
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): Índex d’impacte A Quartil i àrea (SCI/SSCI): QUALIS 2015: B1
Any: 2014 Clau: Article

Autora: Agustí, E.
Títol: La página ideal de Sol LeWitt
Publicat a: BRAC
Publicat per: Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona
Lloc de publicació:
Barcelona, Espanya
Vol.
2, Núm: 2, Pàgs: 221-247
Doi: 10.4471/brac.2014.10
Any: 2014 Clau: Article

Autora: Negre, M.
Títol: La mediación tecnológica en el retrato
Publicat a: Revista: Arte, individuo y Sociedad
Núm:
 26, Pàgs: 121-138
Àrea: Arts & Humanities, subàrea Visual Arts & Performing Arts: 0.111. Q2.
Índex d’impacte (SCI/SSCI/AHCI): Índex d’impacte A
Doi: 10.5209/rev_ARIS.2014.v26.n2.42949
Any: 2014 Clau: Article

Autora: Baigorri, L.
Títol: Sentido y responsabilidad: Una perspectiva bioética sobre la creación, mutación e hibridación experimental en el campo interdisciplinar de la tecnociencia y el arte
Publicat a: Revista BRAC: Barcelona, Research, Art, Creation, 2(2), Hipatia Press, Universidad de Barcelona
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs: 137-168. Doi: 10.4471/brac.2014.07 web: http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/brac/article/view/780/892
Any: 2013 Clau: Article

Autor: Puig, E.
Títol: Composiciones cinematográficas en la fotografía de Biel Capllonch
Publicat a: Croma 3. V Congreso Internacional Criadores Sobre outras Obras. CSO’14.
Publicat per: Universidade de Lisboa
ISSN 2182-8547 web: http://issuu.com/fbaul/docs/croma3
Any: 2014 Clau: Article


2013

Autora: Baigorri, L.
Títol: 
Game art y espíritu Fluxus: una conexión subversiva y desmitificadora del arte.
Publicat a: 
Puntos de encuentro en la Iconosfera. Interacciones en el audiovisual. Antoni Mercader y Rafael Suárez (eds.) Colección Comunicación Activa, Universidad de Barcelona.
Lloc de publicació: 
Barcelona
Núm: 
11 ISBN: 978-84-475-3698-6
Any: 
2013 Clau: capítol de llibre

Autores/rs: Pastó, C.; Agustí E.; Puig  E.
Títol: A new way to think art and science. The experience Science of the City
Publicat a: Fine Art practice, research and education across Europe
Publicat per: CO-EDITION:EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA (SPAIN) DOWNHILL PUBLISHING LTD NEW YORK (USA)
Pàgs: 409 - 416  ISBN EUG: 978-84-338-5574-9  ISBN DOWNHILL PUBLISHING: 97
ISBN: 978-84-940789-0-0/ 978-84-338-5574-9  DL: GR.1579-2013
Any: 2013 Clau: Article


2012 

Autors/es: Vela, A., Vilà, A., Agustí, E., Casanovas, M., Pastor, C., Steidinger, A. 
Títol: The science of the city. Exposición colectiva internacional.
Publicat per: La Mandarina de Newton y Co-creating Cultures. Colaboran: FECYT, Obra Social La Caixa, The Tech Museum, Paris Montaigne
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs, 150 ISBN: 978-84-695-3325-3 DL: GI.752-2012 
Any: 2012  Clau: Catàleg (llibre)

Autors/es: Vela, A., Vilà, A., Agustí, E., y otros 
Títol: Sidera 
Títol: Exposición monográfica de Antònia Vilá 
Publicat a: Eina Barra de Ferro
Publicat per: Publicaciones de la Escuela de Diseño EINA centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Lloc de publicació: Barcelona, ESPAÑA
Número: 24 Pàgines: 48 ISBN: 978-84-695-1128-2 
Any: 2012 Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Blanch, T.
Títol: Art Situacions
Publicat a: Art Situacions. Arts Santa Mónica
Publicat per: Generalitat de Catalunya 
Lloc de publicació: Barcelona, ESPAÑA 
Any: 2012 Clau: Catàleg (llibre)


2011

Autors/es: Vela, A., Vilà, A.,Puig, E., Casacuberta, D., Baigorri, L., Broto, L.
Títol: Impresión expandida/Expanded print (versió pdf)
Assaig sobre les conferencies i debats que van tenir lloc durant el Simposi Internacional: Impresión Expandida/Expanded Print
Publicat per: Eloi Puig, Alicia Vela, Antonia Vilà. Colaboren UB, MICIN, Fondos FEDER
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs, 207 ISBN: 978-84-614-8786-8 DL: B 1402902011
Any: 2011 Clau: Catàleg (llibre)

Autors/es: Vela, A., Vilà, A.,Agustí, E., i altres
Títol: Llibres d'artista / Edicions especials / Revistes objectuals / Projectes Editorials
Publicat per: Centro d'Art La Panera
Lloc de publicació: Lleida, Espanya
Vol: IMPASSE Núm: 10  Pàgs, 7-359  ISBN: 978-84-96855434 DL: B-18489-2011
Any: 2011 Clau: Catàleg (llibre)

Autors/es: Steidinger, A., Comeron, O., Malevé, N.
Títol: Academy Commons: A net-tool for Connecting Spaces of Research and Knowledge Production
Publicat a: Curating the European University Exposition and Public Debate
Publicat per: Maarten Simons, Mathias Decuypere, Joris Vlieghe, Jan Masschelein
Lloc de publicació:  Lovaina, Bèlgica
ISBN: 9789058678744
Any: 2011 Clau: Llibre

Autora: Blanch, T.
Títol: Fernando Prats. Acciones físicas para otra geopolítica del mundo
Publicat a: Cuadernos de Arte
Publicat per: Universidad Católica de Santiago de Chile
Lloc de publicació: Santiago de Chile, Xile
Núm: 16  Any: 2011 Clave: Article

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Preservar y documentar; la posibilidad de supervivencia del arte audiovisual
Publicat al llibre: 100 artistas del audiovisual experimental de Ecuador (1929-2011)
Publicat per: María Belén Moncayo. AANME (Asociación Archivo Nuevos medios)
Lloc de publicació: Quito, Equador
Any: 2011 Clau: Capítol llibre (Catàleg)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: La escena del vídeo en la Barcelona de los 90: la creación de un público
Publicat a: VideoStorias, comisariada por Blanca de la Torre e Inma Prieto
Publicat per: Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo
Lloc de publicació: Vitoria-Gasteiz
Any: 2011 Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Videojuegos – I will not make any more boring art. Subvirtiendo elitismo y banalidad
Publicat a: Cibertronic, Revistas de Artes Mediáticas.
Publicat per: Universidad Nacional Tres de Febrero
Lloc de publicació: Buenos Aires, Argentina
Vol: Tecnologías Expandidas Núm: 6
Any: 2011 Clau: Article

Autors: Casacuberta, D., Jorge, A.
Títol: Tecnología y unidad de cognición: de cómo affordances y andamiajes convierten el laboratorio en parte de nuestra mente extendida
Publicat al llibre: Historia, prácticas y estilos en la filosofía de la ciencia. Hacia una epistemología plural
Publicat per: Porrúa/Universidad Autónoma Metropolitana
Lloc de publicació: México DF, México
Pàgs, 193-216 Any: 2011 Clau: Capítol llibre

Autors: Casacuberta, D., Vallverdú, J.
Títol: The Game of Emotions (GOE): An Evolutionary Approach to AI Decisions
Publicat al llibre: The Computational Turn: Past, Presents, Futures Proceedings IA CAP2011. MV-Verlag
Lloc de publicació: Munster, Alemanya 
Pàgs:
 158-162 Any: 2011 Clave: Capítol llibre

Autor: Puig, E.
Títol: Anjopa Seitpa Vatsal
Publicat per: Arts Santa Monica
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
ISBN: 978-84-393-8590-5
Any: 2011 Clau:Catàleg (llibre)

Autora: Broto, L.
Título: Right Cube_04. Dar paso a lo desconocido
Publicat per: BCN Producció’10. Ed. La Capella Exposicións, Institut de Cultura del Ajuntament de Barcelona
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
ISBN: 978-84-9850-259-6 web: http://www.luzbroto.net/castellano/09-right-cube-04--dar-paso-a-lo-desconocido.html
Any: 2011 Clave: Catàleg (llibre)


2010

Autors/es: Vela, A., Vilà, A.,Puig, E.
Títol: Katia Acín. Obra gráfica
Publicat per: Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Huesca
Lloc de publicació: Huesca, Espanya
ISBN:978-84-92749-07-2 
Any:
2010 Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Steidinger, A.
Títol: No Time To Loose. Milena Placentine
Publicat per: Monika Vykoukal. Peacock Visual Arts
Lloc de publicació: Aberdeen, REINO UNIDO
ISBN:
ISBN-10: 095555246X, ISBN-13: 978-0955552465
Any: 2010 Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Casanovas, M.
Títol: Impressions de realitat. Exposición individual, Glería Espai G d’Art de Terrassa, Barcelona.
Lugar de publicación: Terrassa, Espanya
ISBN: 978-84-614-1076-7 Depòsit legal: B-14.321/2010
Any: 2010  Clau: Catàleg (llibre)

Autora: Agustí, E.
Títol: Hojas para gráficos. Diagramas especiales. Serie Gemas especiales
Publicat a: Colección del Museo de la Universidad de Alicante
Publicat per: Universidad de Alicante
Lloc de publicació: Alicante, Espanya
Pàgs: 37-39  ISBN: 978-84-95990-67-9 DL: A-236-2010
Any: 2010 Clau: Catàleg (llibre)

Autors: Casacuberta, D. y otros
Títol: Embodying Cognition: A Morphological Perspective
Publicat al llibre: Thinking Machines and the Philosophy of Computer Science: Concepts and principles
Publicat per: IGI Global
Lloc de publicació: Hersey, EEUU
Pàgs: 344-366 Any: 2010 Clau: Llibre

Autores: Vela, A., Vilà, A.
Títol: Katia Acín, Obra gráfica
Publicat a: Razonado de exposición antológica: Katia Acín, Obra gráfica
Publicat per: Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Huesca
Lugar de publicación: Huesca, Espanya
Pàgs: 167 ISBN: 978-84-92749-07-2
Any: 2010 Clau: Catàleg (llibre)


2009

Autora: Pastó, C.
Títol: La paret dibuixada
Publicat a: Joaquim Chancho, dibuixos de paret
Publicat per: Museu de Pintura de Sant pol de Mar
Núm: 24, Pàgs: 7-18 Depósito legal: B-41.678-2009
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Any: 2009 Clau: Catàleg (llibre)

Autor: Casacuberta, D.
Títol: Synthetic emotions and Social Robots
Publicat al llibre: Synthetic Emotions and Social Robots
Publicat per: ED. IGI Global
Lloc de publicació: Hersey, EEUU
Any: 2009 ClauLlibre

Autor: Puig, E.
Títol: L’atzar en els mitjans digitals. Una aproximació al computer art
Publicat al llibre: L’atzar en els mitjans digitals. Una aproximació al computer art. Colección Textos Docentes
Publicat per: Publicaciones y Ediciones de la Universidad de Barcelona
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Pàgs, 1-159 ISBN: 978-84-475-3309-1 Depòsit legal: B-4168-2009
Any: 2009 Clau: Llibre


2008

Autora: Broto, L.
Título: Procesos y acontecimientos
Publicat al llibre: Sala d’Art jove 2008
Publicat per: Sala d’Art Jove, Generalitat de Catalunya
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
ISBN: 978-84-6142-736-5 
Any: 2008  Clau: Capítol de catàleg (llibre)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Vídeo en latinoamérica. Una historia crítica 
Publicat al llibre: Prácticas artísticas, estéticas y políticas
Publicat per: Ediciones BRUMARIA 
Lloc de publicació: Madrid, ESPAÑA
Núm: 10 Pàgs, 2-251 ISBN: 978-84-8347-072-5 Depòsit legal: S.830-2008 
Any: 2008 Clau: Catàleg (Llibre)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: I will not make any more boring art. Subvirtiendo elitismo y banalidad
Publicat al llibre: Homo Ludens Ludens
Publicat per: Ediciones LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
Lugar de publicación: Gijón, ESPAÑA
Pàgs: 21-25 ISBN: 978-84-612-4141-S Depòsit legal: As-3806/08 
Any: 2008 Clau: Catàleg (Llibre)

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Vidaman: Esencia y apariencia 
Publicat a: VIDEOMAN. Fernando Llanos
Publicat per: Museo de Arte Contemporáneo de Morelia 
Lloc de publicació: Mèxic
Any: 2008  Clau: Catàleg (Llibre)

Autor/es: AAVV. Palomer, P.
Títol: Joan Brossa la realidad y sus metáforas. Poemas objeto, instalaciones, carteles y audiovisuales
Publicat a:  Síntesis biogràfica
Publicat per: Concejalia de Cultura. Ayuntamiento S. Cristobal de La Laguna
Lloc de publicació: La Laguna, Illes Canàries, Espanya
ISBN: 97884-88919-922
Any: 2008 Clau: Catàleg (Llibre)

Autora: Vela, A.
Títol: Todas del mismo jardín 
Publicat a: DUODA. Estudios de la diferencia sexual 
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya 
Pàgs:
 181-186 ISSN: 11332-6751 Depòsit legal: B-41379 
Any: 2008  Clau: Revista 

Autora: Vela, A.
Títol: Todas del mismo jardín
Publicat a: DUODA. Estudios de la diferencia sexual
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Núm: 35. Pàgs: 182 - 186 ISSN: 1132-6751. DL: B-41379/1992
Any: 2008 Clau: Proyecto de artista. Ilustraciones


2007

Autora: Baigorri, L.
Títol:
Vídeo y Net.art. Arte y comunicación en la era de la mitificación tecnológica
Publicat a: 
EXIT Express. Revista de información y debate sobre arte actual, Noviembre
Lloc de publicació: 
Madrid
Núm: 
31 ISBN: 1577-2721
Any: 
2007 Clau: article

Autora: Negre, M.
Títol:
 L’índex sota sospita
Publicat a: Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Núm:ISSN: 1575-5045
Any: 2007 Clau: il·lustracions dels textos de la revista

Autora: Agustí, E.
Títol: Hojas para gráficos. Proyecto Lineal. Espacios digitales
Publicat a: Hojas para gráficos. Proyecto Lineal. Espacios digitales
Publicat per: Universidad de Alicante, Espanya
Lloc de publicació: Alicante, Espanya
Pàgs: 48-51 ISBN: 978-84-95990-38-9 Depòsit legal: A-460-2007
Any: 2007  Clau: Catàleg (Llibre)

Autores: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Educación (Institución local)
Publicat a: 008331 - Zehar. Arte y pensamiento contemporaneo Forum ’La escuela abierta’
Publicat per: Proyecto Documenta 12 magazines
Lloc de publicació: San Sebastián, Espanya
Núm: 60/61 Pàgs: 70 - 71 ISSN: 1133-844 X Depòsit legal: SS.1.104/89?
Any: 2007 Clau: Article

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Artistas Latinos making Global Art. Revisión
Publicat a: 207369 - e-fagia
Publicat per: Canadá Publicación online
Lloc de publicació: Toronto, Canadà
Núm: 1  Any: 2007 Clau: Article

Autor: Casacuberta, D.
Títol: Cognición distribuida y educación para la ciudadanía
Publicat a: Transversales
Lloc de publicació: Madrid, Espanya
Pàgs: 40 - 43
Any: 2007 Clau: Article

Autor: Casacuberta, D.
TítolMenos Imperio y más Wittgenstein
Publicat a: Azafea: revista de filosofía
Publicat per: Ediciones Universidad de Salamanca
Lloc de publicació: Salamanca, Espanya
Pàgs: 169 - 190
Any: 2007 Clau: Article

Autor: Casacuberta, D.
Títol: Comprender los nuevos medios desde las ciencias cognitivas: una perspectiva filosófica.
Publicat al llibre: Interacción, redes sociales y ciencias cognitivas.
Publicat per: Editorial Comares, Carlos Lozares (Ed)
Lloc de publicació: Granada, Espanya
Pàgs: 169 - 190
Any: 2007 Clau: Capítol llibre

Autor: Casacuberta, D.
Títol: El Low-tech hispà.
Publicat a: Papers d’Art. Espais.
Núm: 21 Pàgs: 79 - 83 ISSN: 1131-9267 Classificació ERIH: C
Lloc de publicació: Girona, Espanya
Any de publicació: 2007 Clau: Article

Autor: Casacuberta, D.
Títol: E-Participación. De la remediación a la simulación
Publicat a: Transversales
Lloc de publicació: Girona, Espanya
Any: 2007 Clau: Article

Autor: Casacuberta, D.
Títol: Umyst (mente)
Publicat a: La mente humana (traducció del polac)
Publicat per: El mundo del libro
Lloc de publicació: Varsovia, Polònia
Any: 2007 Clau: Article

Autor: Casacuberta, David
Títol: Aprendizaje remixed: Educar en valores y ciudadanía a partir de sistemas digitales descentralizados
Publicat a: Transversales
Lloc de publicació: Madrid, Espanya
Vol: 6. Pàgs: 43 - 48 Any: 2007 Clau: Article 

Autor/a: Casacuberta, D. i Mestres, A.
Títol: Redes Culturales: Una introducción
Publicat a: Boletín del Portal Iberoamericano de Gestión Cultural
Lloc de publicacióBarcelona, Espanya
Any: 2007 Clau: Article


 

2006

Autor/a: Baigorri, L. y Cilleruelo, L.
Títol:
NET.ART. Prácticas estéticas y políticas en la Red.
Publicat a: 
Brumaria y Universitat de Barcelona
Lloc de publicació: 
Madrid
Núm: 
6 EAN: 9788447530465
Any: 
2006 Clau: Llibre

Autora: Baigorri Ballarín, Laura
Títol: Détournez les jeux vidéo!
Publicat a: 206312 - Sklunk. 
Núm: 01 web: www.sklunk.net 
Lloc de publicació: París (FRANCIA)
Any: 2006 Clau: Artícle

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Game as Critic as Art 3.0.
Publicat a: 203655 - A minima. Propuestas visuales y conceptuales contemporáneas Monográfico computer games
Núm: 16 Pàgs: 6 - 17 ISSN: 1697-7777
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Any: 2006 Clau: Artícle

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Game Art. Nuevos entornos creativos para el arte y el juego
Publicat a: 204407 - Temps d’Art Monográfico Reload. Interferencias entre el arte y los videojuegos
Lloc de publicació: València, Espanya
Núm: 28 Pàgs: 20 - 23 ISSN: 1699-0242 
Any: 2006 Clau: Artícle

Autor: Puig Mestres, E.
Títol: L’autoreferencialitat en lart. El metallenguatge en el mitjà digital.
Publicat a: ARTNODES
Lloc de publicació: Barcelona, Espanya
Núm: 6 ISSN 1695-5951 Classificació ERIH: B web: www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/puig.pdf
Any:
 2006 Clau: Article


2005

Autora: Baigorri Ballarín, L.
Títol: Game as Critic as Art 2.0
Revista: 205139 - Joystick Publicación en Internet
Any: 2005  Lloc de publicació: Espanya Clau: Artícle

Autora: Vela, A.
Títol: Mujeres
Publicat a: Edita Rolde, Revista de Cultura Aragonesa
Lloc de publicació: Zaragoza, Espanya
ISSN: 1133-6676. DL: Z-63-1979  Any: 2005  Clau: Projecte d'artista. Il·lustracions