Contacte

Destacats

Destacados

News

• El Grup de Nanotecnologia Farmacèutica ha participat en el desenvolupament de la nanopartícula Ethylcellulose com nanocarrier d'oligonucleòtids antisentit per a realitzar transfeccions "in vitro".

Referència: Ethylcellulose nanoparticles as a new “in vitro” transfection tool for antisense oligonucleotide delivery. Leitner S., Grijalvo S., Solans C., Eritja R., García-Celma M.J., Calderó G. Carbohydrate Polymers. Volume 229, 1 February 2020, 115451. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.115451

• Un treball en el qual ha participat el Grup d’electrodeposició de Capes Primes i Nanoestructura, ha analitzat els efectes de diferents fotocatalitzadores de descontaminació d’aigua basades en ZnO i ZnO @ ZnS en les microalgues, demostrant que les micro / nanoestructures basades en ZnO presenten una ecotoxicitat molt reduïda.

Referència: Highly reduced ecotoxicity of ZnO-based micro/nanostructures on aquatic biota: Influence of architecture, chemical composition, fixation, and photocatalytic efficiency. Serrà A., Zhang Y., Sepúlveda B., Gómez E., Nogués J., Michler J., Philippe L. Water Research. Volume 169, 1 February 2020, 115210. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115210

•  Una solució per al desperdici alimentari, desenvolpuada per ColorSensing, una spin-off derivada del projecte liderat pel Dr. Daniel Prades, projecte guanyador de la VII edició del Premi Emprenedoria otorgat per la Fundació Caixa d’Enginyers. (més informació)

• Formen nanobombolles d’heli a partir del impacte de polsos de làser de llum ultraviolada

Les nanogotes d'heli són sistemes quàntics que presenten propietats extraordinàries com ara la superfluïdesa, un moviment sense fricció a temperatures extremadament baixes de 0,37 K. Degut a aquestes propietats i a que les gotes d’heli són químicament inertes i completament transparents a la llum infraroja i visible, habitualment se’ls considera com el “vidre de prova ideal” per examinar molècules capturades mitjançant espectroscòpia. 

Ara un equip de recerca internacional, en el qual ha participat els investigadors de l’Institut de Nanociència i Naotecnologia de la UB (IN2UB) Manuel Barranco i Martí Pi, ha determinat com reacciona una nanogota d’heli superfluid quan és excitada directament per un pols làser. Els resultats han estat publicats a la revista Nature Comunications.

Els investigadors han identificat tres passos elementals de relaxació després de la fotoexcitació: la localització d’electrons ultra ràpids, el decaïment electrònic en estats metaestables i la formació d’una bombolla buida, que finalment esclata a la superfície de les gotes, expulsant així un únic àtom d’heli excitat.
Aquests resultats ajuden a comprendre com interaccionen les nanopartícules amb la radiació energètica, com succeeix quan les nanopartícules individuals es representen directament, per exemple a la nova instal·lació europea XFEL de Hamburg que emet flaixos raigs X ultracurts.
El treball liderat pels investigadors Frank Stienkemeier del Freiburg Institute of Physics de Alemanya i Marcel Mudrich de la University of Aarhus de Dinamarca, s’ha dut a terme a partir d’observacions realitzades a l’Electron laser Radiation for Multidisciplinary Investigations (FERMI) de Triestre (Italia) on s’havia observat anteriorment la reacció ultra-ràpida en nano gotes d’heli després de la seva excitació amb radiació ultraviolada obtinguda amb el làser de electrons lliures d’aquesta instal·lació.

Referència de l’article: M. Mudrich et al.  “Ultrafast relaxation of photoexcited superfluid He nanodroplets”. Nature Communications. 

 

 

 

 

► IN2UB International Research Seminar (Anunci, llegeix més)

"Polypeptide-based Therapeutics"

A càrreca, Dra. María J. Vicent, Polymer Therapeutics Lab. Centro Investigación Príncipe Felipe (Valencia)

Data:26/02/2020, 12.00h.
Lloc: Aula Magna Enric Casassas (Facultats de Física i Química)

 11 de febrer; Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència": "Dones en la recerca científica" (Anunci)

Data: 11/02/2020 - 15:00-17:30h 
Lloc: Aula Enric Casasses i Atri Solar de les Facultats de Física i Química UB

 “Sub-Terahertz Spin Pumping from an Insulating Antiferromagnet” (Anunci)

A càrrec, Dr. Enrique del Barco, Physics Department, University of Central Florida, Orlando, Florida 32816, USA

Data: 14/02/2020 a les 12h
Lloc: Aula 202, Facultat de Química

► IN2UB International Research Seminar (Anunci)

"Nanoscale effects induced by mechanochemistry. Applications in catalysis"

A càrrec, Prof. Jordi Llorca, Institute of Energy Technologies (Universitat Politècnica de Catalunya)

Data: 29/01/2020 a les 12h
Lloc: Sala de Graus Eduard Fontserè (Facultats de Física i Química)