Segueix-nos a

Oferta Postdoctoral:

El grup Small Biosystems Lab de la Universitat de Barcelona, dirigit pel Dr. Fèlix Ritort, oferta una plaça postdoctoral dins el marc del projecte PROSEQO (Protein Sequencing using optical single molecule real-time detection): 

Oferta Tesi Doctoral:

- El GRUP D'ESTRUCTURES EN CAPA FINA PER L'ENERGIA I LES TELECOMUNICACIONS (GECFET) del Departament Física Aplica UB oferta una plaça tesi doctoral en el marc del Projecte “Non-conventional silicon heterojunction solar cells”:

Plaça d'estudiant o titulat recent:

El grup Small Biosystems Lab de la Universitat de Barcelona, dirigit pel Dr. Fèlix Ritort, oferta una plaça d'estudiant o titulat recent

EXTERNES:

Beca per Tesis doctoral al Helmholtz-Zentrum Berlin (Dr. Jaime Sánchez-Barriga)