PROPOSTA TREBALL FI DE MASTER/ DOCTORAT en el grup de Resposta Cel·lular als Xenobiòtics (CEREX)