- Propostes de projectes FI MASTER IN2UB: TFM_IN2UB

PROPOSTA TREBALL FI DE MASTER/ DOCTORAT en el grup de Resposta Cel·lular als Xenobiòtics (CEREX)

- PROPOSTA TREBALL FI DE MASTER/DOCTORAT al grup Supramolecular Systems in Nanobiomedicine