- Propostes de TREBALLS FINAL DE MASTER IN2UB: TFM_IN2UB

- Oferta TFG Treball Final de Grau (Grau de Química)

PROPOSTA TREBALL FI DE MASTER/DOCTORAT en el grup de Resposta Cel·lular als Xenobiòtics (CEREX)

- PROPOSTA TREBALL FI DE MASTER/DOCTORAT al grup Supramolecular Systems in Nanobiomedicine 

- PROPOSTES TREBALL FI DE MASTER/DOCTORAT en nanopartícules magnètiques amb diferents aplicacions

- Ofertes TFM coordinades amb l'IREC:  Master Thesis IREC-UB_IMaster Thesis IREC-UB_II, Master Thesis IREC-UB_III

Ofertes Externes

- PhD Offer-ICMA Univ. Zaragoza: PhD Scholarship position in quantics information

- PhD Offerts URV Tarragona: PhD Scholarship position in solid-state technologies for mass spectrometry imaging

                                            PhD Scholarship position in nanotechnology for unattended, distributed gas sensing