Informació General

sophos La UB disposa de llicència corporativa de l’antivirus: “Endpoint Security and Control” de l’empresa SOPHOS.

Sophos antivirus és una solució de seguretat multi-plataforma. Proporciona protecció en temps real per prevenir riscos d’infeccions i evitar la propagació.

L’Àrea de TIC posa a disposició de tots els usuaris d’equips corporatius UB, també per a us domèstic (particular) per a tot el personal (PDI i PAS) els instal·ladors pels diferents entorns de treball, preparats i configurats de manera que un cop instal·lat en l’equip, dugui a terme les actualitzacions automàtiques i controli periòdicament l’estat del programa.

Podeu instal·lar-vos l’antivirus Sophos que hi ha en distribució per a sistemes Windows i Mac OS X. seguint les recomanacions que s’indiquen als documents d’instal·lació corresponents.

Però no n’hi ha prou amb instal·lar un bon antivirus, si volem estar ben segurs també cal adoptar algunes precaucions.

Precaució! El correu electrònic s’ha convertit en una de les principals vies d’entrada de virus en els PC’s.

L’Associació de Tècnics d’Informàtica de Catalunya (ATICAT) ens recorda:

No feu mai clic als enllaços que us enviïn per correu electrònic, sobretot si el missatge de correu procedeix d’un banc o d’una institució. Els bancs MAI envien enllaços en els seus correus, doncs són conscients de l’anomenat phishing, una modalitat de criminalitat que busca buidar els comptes bancaris o robar les contrassenyes dels internautes. Sempre que rebeu un correu del nostre banc, hauríem d’obrir una nova finestra del navegador i entrar manualment (teclejant-ne l’adreça) a la seva pàgina web.

av_penEls dispositius externs USB, són una font important d’infeccions, per la capacitat que tenen d’executar aplicacions automàticament en el moment de ser connectats a un PC.

Consulteu també les mesures de prevenció recomanades per SOPHOS