PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Tot el personal de la UB ha de tenir instal·lat obligatòriament al seu ordinador un antivirus permanentment actualitzat.

De manera general, tots els equips connectats a la xarxa de la UB arriben a l’usuari amb l’antivirus corporatiu instal·lat i configurat perquè actualitzi “online” els patrons de virus automàticament.

Si el vostre equip no disposa d’antivirus, caldrà instal·lar l’antivirus corporatiu Sophos Central Intercept X Advanced with XDR.

Per a PC’s sobretaula connectats a la xarxa UB, i també per a portàtils corporatius.

La instal·lació del SOPHOS la realitza el PAU, si per qualsevol motiu no és possible se n’encarregarà un tècnic de la seva zona.

A tenir en compte abans de la instal·lació:

  • Disposar de connexió a Internet: L’antivirus ho necessita per baixar les actualitzacions automàticament.
  • Comproveu els requisits mínims de hardware i software per a una instal·lació correcte de l’antivirus.
  • Que en el vostre equip no hi hagi cap altre antivirus instal·lat, si fóra el cas, caldrà que el desinstal·leu prèviament.

Si teniu dubtes durant la instal·lació o necessiteu més informació obriu una consulta al PAU