Amenaces Recents

EL VOSTRE EQUIP TÉ UN COMPORTAMENT SOSPITÓS?

En a l’apartat CENTRE D’AMENACES que SOPHOS publica periòdicament en el seu web, trobareu informació sobre virus i programes maliciosos recents, així com informació de les darreres vulnerabilitats.

Feu una cerca controlada en SophosLabs sobre virus, programes espia, o arxius sospitosos, programes publicitaris etc. si detecteu un comportament estrany en el vostre equip.

IMPORTANT! A banda de disposar d’un antivirus permanentment actualitzat, també es important pel bon funcionament del nostre equip, mantenir el Sistema Operatiu actualitzat, descarregant i instal·lant els pegats de seguretat crítics que Microsoft publica mensualment via Windows Update.

MÉS ENLLAÇOS RELACIONATS

Informació sobre els incidents RECENTS més importants ocasionats per virus, els seus efectes i com combatir-los:

TREND MICRO Web en anglès, on podeu trobar amenaces recents (Malware, Spam, Url’s malicioses, Vulnerabilitats) amb una breu descripció i solucions.

BLOG SATINFO Blog de l’empresa Satinfo que publica periòdicament noticies sobre amenaces.

CESICAT Web del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

INCIBE Web de l’Institut Nacional de Ciberseguretat on podem trobar noticies d’actualitat relacionades amb la seguretat informàtica.

Per a més informació obriu una consulta al PAU