Projectes

Històric

Data Nom del projecte Ref. Investigador principal
2020 - 2021 Red española de bacteriófagos y elementos transductores 3.  (Redes temáticas de Investigación Cooperativa).  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. RED2018-102589-T Maria Teresa Muniesa Perez
2020 - 2021 Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Intensificació de Transferència pel curs 2020-2021.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona . Anicet Ramon Blanch Gisbert
2020 - 2021 RIMDA Docència Mixta. Exposició Oral .  (Projectes Innovació Docent Formació).  Universitat de Barcelona . 2020PID-UB/M016 Cristina Garcia Aljaro
2020 - 2021 Red española de bacteriófagos y elementos transductores III (FAGOMA-3).  ().  Ministerio de Economia y Competitividad. RED2018-102589-T Pilar Garcia
2020 - 2021 RIMDA Docència Mixta. Mètode de Cas.  (Projectes Innovació Docent Formació).  Universitat de Barcelona . 2020PID-UB/M051 Elisenda Balleste Pau
2019 - 2021 One Health One World network for surveillance of foodborne and AMR threats of zoonotic origin.  (Unión Iberoamericana de Universidades - Banco Santander).  Unión Iberoamericana de Universidades. UCM-17-2019 Maria Teresa Muniesa Perez
2019 - 2020 Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Intensificació de Transferència pel curs 2019-2020.  (Sense especificar).  Universitat de Barcelona . Anicet Ramon Blanch Gisbert
2019 - 2019 Xarxa de Referència d'R+D+I en Biotecnologia XRB 2019.  ().  Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Anicet Blanch Gisbert
2018 - 2020 Bacteriophages carrying antibiotic resistance genes in fook.  (Sense especificar).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 2016BP_00264 Maria Teresa Muniesa Perez; Lorena Rodriguez Rubio
2017 - 2021 Microbiologia d'aigües relacionada amb la salut (MARS).  (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)).  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 2017SGR170 Anicet Ramon Blanch Gisbert