Sobre MARS

Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Ubicació del grup de recerca MARS
Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Ubicació del grup de recerca MARS

L'activitat de recerca es desenvolupa en diversos aspectes directa o indirectament relacionats amb la transmissió d'infeccions a través de l'aigua. La diversitat de formació i experiència dels membres dintre dels diferents àmbits de la Microbiologia, li confereix al grup de recerca un caràcter interdisciplinari. El nostre grup realitza estudis de camp de diferents tipus de mostres ambientals, aigües residuals, rius, fangs de depuradora, aigua de mar, aigües de distribució i de torres de refrigeració, aliments i altres matrius. Els mètodes inclouen sistemes de microbiologia i virologia tradicionals, estudi de bacteriòfags, anàlisi de virus animals per tècniques moleculars i per cultiu cel·lular i estudis de paràsits. El grup disposa d’una àmplia experiència en tècniques moleculars aplicades a estudis en Virologia, Bacteriologia i Parasitologia, aquestes metodologies comprenen tècniques d'estudi d'ADN i de proteïnes, microscòpia electrònica, microscòpia de fluorescència o citometria de flux.

 

L'activitat de recerca del grup s'estén a l'estudi de diferents microorganismes patògens o indicadors (bacteris, virus i paràsits) en mostres ambientals, aproximacions per a garantir la qualitat de les aigües de consum, avaluació dels tractaments de depuració de mostres ambientals així com valoracions de risc (QMRA). El grup té projectes per a l'estudi de mobilitat de gens relacionats amb virulència en el medi ambient, estudis per traçar la contaminació fecal de les aigües, estudis sobre quorum sensing en bacteris, desenvolupament de microxips per a la detecció de patògens, anàlisis d'interacció entre microorganismes (bacteri-protozou i virus-bacteri) així com també amb altres organismes i mecanismes de regulació genètica de factors de virulència, entre d'altres.