Projectes del Grup ArxiuAV

L'arxiu audiovisual com activitat docent innovadora

Projecte d'innovació docent de la Universitat de Barcelona: 2012PID‐UB/013
D'octubre de 2012 a juliol de 2014

El desenvolupament de les noves tecnologies d'informació i comunicació en l'era digital ha introduït noves perspectives sobre l'ús i la funció dels arxius audiovisuals. La necessitat d'adaptar els sistemes tradicionals d'organització dels arxius audiovisuals a la nova realitat proporciona hores d'ara la base per a l'estudi i el debat entorn a la producció, emmagatzemen i disseminació del coneixement.

El projecte consisteix en fer que la pròpia construcció de l'arxiu audiovisual esdevingui una eina de coneixement disponible per generar activitats formatives realitzades per els estudiants assolint millor les competències relacionades amb la teoria, la història, l'anàlisi i la producció audiovisual.
La idea és disposar d'un tipus d'arxiu audiovisual innovador, que estarà en contínua construcció, en base a l'activitat docent i l'aprenentatge dels estudiants.
Les activitats docents es desenvolupen en determinades assignatures utilitzant el Campus Virtual UB i aquest portal web.
Aquest projecte dona resposta a una necessitat de millora i d'innovació docent del departament de Disseny i Imatge de la Universitat de Barcelona.

Assignatures en les que s'experimenta el projecte:
Grau de Belles Arts: Laboratori audio-visual (2n). Taller de creació I (3r). Visualitats contemporànies (3r). Arts medials: Videoart (3r i 4rt). Imatge, narració i memòria (3r i 4rt). Processos documentals (3r i 4rt).
Grau de Comunicació i Indústries Culturals: Comunicació audiovisual (2n). El procés de producció audiovisual (2n).

Pensem que el dispositiu-arxiu-mediateca i les activitats que estem desenvolupant poden interessar a altres professionals i col·lectius que treballen en els camps de la investigació i l'ensenyament de la imatge.