Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
Cerca i Directori UB Inici Facultat UB layout image
Imatge de diagramació
Grau en Ciències Biomèdiques Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
Índex
Informació
Pla d'estudis
Itinerari curricular
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Horaris i grups
Pràctiques Curriculars i Treball Final del Grau
Coordinadors i Tutors
Plans docents
Avaluacions
Trasllat
Reconeixement de crèdit
Activitats per al reconeixement acadèmic de crèdits d'optativitat
Mobilitat
Espai per al professorat
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Estudiants de secundària:
Més informació i activitats

Altres futurs estudiants:
D'estudis de 1r i 2n cicle
D'estades temporals

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Ciències Biomèdiques

Formant investigadors per a la millora de la salut

 

 

 

On s'imparteix el grau de Ciències Biomèdiques de la Universitat de Barcelona?

El Grau de Ciències Biomèdiques s'imparteix conjuntament a la Facultat de Biologia (campus Diagonal) i la Facultat de Medicina (campus de Bellvitge i campus Clínic)

Un grau amb dos itineraris


El grau consta de 240 crèdits, dels quals 180 són comuns i 60 poden ser diferents segons l'itinerari o campus on s'estudiï. Per tant el cursos 1er i 2n són comuns (les mateixes assignatures en ambdós campus) mentre que el 3er i 4rt curs combina algunes assignatures comunes, d'altres específiques de l'itinerari i d'altres optatives (es poden combinar assignatures optatives d'un campus i l'altre si els horaris i el nombre de places disponibles ho permeten).

Procediment d'accés i tria d'itinerari/campus


El grau té una oferta de 140 places i un accés únic (https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html).
Quan la Generalitat publiqui la llista d'alumnes admesos, aquests  seran convocats a una sessió de benvinguda on visitaran la Facultat de Biologia (campus Diagonal) i la Facultat de Medicina (campus de Bellvitge). En un termini de 24-48 hores, l’alumne triarà un dels dos campus/itineraris. Les places s’adjudicaran per l'ordre de la nota d’accés aconseguida a les PAU. De les 140 places de nou accés, 80 correspondran al campus Diagonal i 60 al campus de Bellvitge. Quan l'alumne hagi finalitzat el segon curs (el tronc comú), si vol canviar de campus / itinerari, haurà de presentar una sol·licitud que serà resolta pels caps d’estudis en funció de les places disponibles, els mèrits de l'alumne i els motius pels quals ho demana.

Descripció general del grau


La Biomedicina és el camp de les ciències experimentals que més ha crescut en els darrers anys, amb una veritable revolució que centra els seus esforços en la translació dels coneixements bàsics en aplicacions concretes per a la millora de la salut pública.

El Grau de Ciències Biomèdiques aprofundeix en la comprensió de l’estructura i la funció del cos humà, amb especial èmfasi en els determinants de la salut i la malaltia, incloent influències genètiques i ambientals.  El programa integra coneixements transversals procedents de la genètica, la bioquímica, la microbiologia, la fisiologia, la biologia cel·lular o l’estadística per oferir una visió global de les causes de la patologia i les eines disponibles per a estudiar-la, diagnosticar-la i tractar-la. S’aborden diversos aspectes de trastorns clínics des del nivell molecular, cel·lular i fisiològic fins al nivell de les poblacions. A més, aquest Grau és una plataforma excel·lent per a desenvolupar una carrera de recerca en el camp de la biologia i la biomedicina, i també obre les portes a la indústria farmacèutica, els laboratoris de diagnòstic i els hospitals, la indústria biosanitària, la ciència forense, la indústria de l’alimentació, entre d’altres.
Es pot consultar el pla d'estudis del grau i el contingut de les assignatures a través de la taula adjunta.

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina
Última actualització o validació:20.04.2017