Articles

Jubilació dels professors Imma Ollich i Antoni Riera

Written by Medieval UB on . Posted in Uncategorised

El Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica ha celebrat el dinar d'homenatge a la Dra. Imma Ollich i del Dr. Antoni Riera amb motiu de la seva recent jubilació. Els homenatjats han estat acompanyats pel professorat del Departament, i també hi ha participat professorat d'altres departaments i d'altres institucions, juntament amb becaris i exalumnes. S'han compartit records dels anys passats a la Universitat, s'ha fet memòria de les classes, de les excavacions, dels alumnes i dels companys i companyes. Al final del dinar el director del Departament, en nom de tots els companys i companyes, ha lliurat a la Dra. Ollich i al Dr. Riera sengles plaques com a signe de reconeixement al mestratge dels dos professors, i ha recordat les seves aportacions a l'àmbit acadèmic i científic. Aquests obsequis han estat rebuts pels homenatjats amb emoció i han dedicat unes paraules d'agraïment a tots els presents.

Prof. Toni RieraProf. Imma Ollich

Entre la solitud i la llibertat. Vídues barcelonines a finals de l’Edat Mitjana

Written by Medieval UB on . Posted in Uncategorised

La viduïtat representava per a moltes dones un canvi important en les seves vides. L’objectiu d’aquest llibre és analitzar quines conseqüències comportava, en l’àmbit econòmic, social i personal, el fet de perdre la condició de dona casada. La documentació permet constatar que, més enllà del marc legislatiu referent a les vídues barcelonines de la Baixa Edat Mitjana, la seva realitat quotidiana estava plena de dificultats, principalment econòmiques, a les quals havien de fer front. L’ombra de la pobresa amenaçava sovint el seu dia a dia, que en alguns casos, fins i tot, podia desembocar en l’exclusió social. Tanmateix, les possibilitats d’actuació de les vídues medievals dins del seu àmbit social eren diverses, així com també les estratègies que podien desenvolupar per tal d’adaptar-se a les noves circumstàncies, fet que ens permet afirmar que moltes d’elles no acceptaren de braços creuats els infortunis inherents a la viduïtat.

Més informació:

Entre la solitud i la llibertat

"Orígens i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya" accèsit del Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona

Written by Medieval UB on . Posted in Uncategorised

La tesi del professor del departament Pau Castell Granados ha estat recentment guardonada amb un accèsit del Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, que distingeix les tesis doctorals llegides i defensades en aquesta institució que representin les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència.

Aquest treball, titulat "Orígens i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya (segles XV i XVI)" i dirigit per la professora Teresa Vinyoles i el professor Agustí Alcoberro, ja havia estat guardonat amb el premi Joan Reglà a la millor tesi doctoral en Història Moderna concedit per l'Institut d'Estudis Catalans (2015) i amb la beca Notari Raimon Noguera a la millor tesi doctoral en Història Medieval concedida per la Fundació Noguera (2014), així com amb un accèsit del Premi Cum Laude concedit per la Xarxa Vives d'Universitats.

Així, un nou reconeixement s'afegeix a aquesta tesi desenvolupada en el sí del departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica durant els anys 2008-2013, gràcies a una beca predoctoral FPU adscrita al mateix departament. El treball de Pau Castell apareixerà publicat properament per la Fundació Noguera en la seva versió catalana i per ARC Medieval Press en la versió anglesa.

Més informació:

Las colgaban del pulgar para arrancarles la confesiónPrimera tesi doctoral sobre la cacera de bruixes a Catalunya

El Prof. Ignasi Baiges ha estat nomenat membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)

Written by Medieval UB on . Posted in Uncategorised

L’Institut d’Estudis Catalans incorpora set nous membres numeraris i dos de corresponents: Ferran Arasa, Ignasi J. Baiges, Enric Pujol, Josep Domingo-Ferrer, Josep Samitier, Oriol Camps i Mercè Lorente s’incorporen com a membres numeraris, i Carles Boix i José M. Murià, com a corresponents.

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans va acordar dilluns passat, 18 de gener, incorporar set nous membres numeraris. A la Secció Històrico-Arqueològica, hi ingressen Ferran Arasa, professor d’arqueologia a la Universitat de València; Ignasi Baiges, catedràtic de Ciències i Tècniques Historiogràfiques a la Universitat de Barcelona, i Enric Pujol, professor d’història moderna i contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Prof. Ignasi Baiges nou membre numerari de l'IEC