La professora de la Secció d'Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica Marta Sancho ha obtingut la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària que atorga la Generalitat de Catalunya. Marta Sancho rep el guardó en reconeixement a la seva trajectòria docent en l’àmbit de la història medieval i a la participació en diversos projectes d’innovació docent pioners en la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en la docència. També per la incorporació del concepte de competències tenint en compte les demandes de la societat i de l’alumnat. Marta Sancho és membre de la Comissió d'Avaluació de la Docència de la UB (CADUB).

Així mateix, Sancho és secretària de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) i editora de SVMMA, Revista de Cultures Medievals. La seva recerca se centra en les fonts arqueològiques per a l'estudi de la història medieval. Les seves línies de recerca principals són: tecnologia de la producció a l'edat mitjana; explotació i aprofitament de recursos naturals en època medieval; hàbitat i fortificacions medievals; territori i paisatge medieval; i, comunitats de muntanya entre la tardoantiguitat i l'alta edat mitjana.

El premi es lliurarà durant l’acte d’inauguració oficial del nou curs del sistema universitari català, el dia 6 de setembre.

Login