8.1 EVAPORACIÓn > 8.1.6 Montaje
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.1.1 Fundamento de la Técnica
8.1.2 Tipo de Evaporación
8.1.3 Aplicación
8.1.4 Material
8.1.5 Procedimiento
8.1.6 Montaje
8.1.7 Seguridad y Residuos
cerrar

Rotoevaporador +

Para ver las diferentes partes del montaje, pasar el ratón por encima de la imagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A A