Ciència Ciutadana en Acció

Ciència Ciutadana en Acció té com a objectiu demostrar el potencial de les biblioteques i dels seus professionals per a fomentar iniciatives de ciència ciutadana. Potencia el rol natural de facilitadors que ja tenen els professionals de les biblioteques, apoderant-los amb nous coneixements, estratègies i eines per a fomentar iniciatives de ciència ciutadana des de les biblioteques. Al mateix temps, implica el teixit social local en la recerca de solucions a problemàtiques locals a través de la cocreació d’una recerca col·lectiva, Jocs per l’Habitatge.

 

Bibliolab-web.jpg

 

Ciència Ciutadana en Acció forma part del programa BiblioLab, de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i es materialitza en dues línies de treball: Ciència i Acció Ciutadana i Laboratori de Ciència Ciutadana.

 

Ciència i Acció Ciutadana és un exercici essencialment pràctic a fi de desplegar una investigació comuna i consensuada per a la millora social dels municipis de les biblioteques participants. A través de sessions presencials i treball no presencial, els professionals de les biblioteques de tres municipis es familiaritzen amb un procés innovador de cocreació d’experiments de ciència ciutadana. Acompanyats pels investigadors de OpenSystems, aquest nou coneixement es posa en pràctica a través de l’organització d’activitats de cocreació amb els usuaris de les biblioteques.

 

Jocs per l’Habitatge és el resultat d’aquest procés de cocreació amb usuaris i professionals de les biblioteques municipals d’Olesa de Montserrat, Granollers i Fort Pienc (Barcelona). Entre novembre 2018 i març 2019, es realitzen 3 sessions de cocreació per tal de cobrir tot el procés de cocreació d’una recerca de ciència ciutadana pel canvi social: 1) Identificació de la inquietud social; 2) Formulació de la pregunta de recerca i 3) Conceptualització i planificació de la intervenció a l’espai públic. A cada municipi, hi està participant un grup motor obert, format per usuaris de les biblioteques i diversos representants del teixit social (associacions i persones implicades). S’ha fomentat la diversitat i la inclusió per procurar la major representativitat en termes d’edat, gènere i de tots els col·lectius als municipis.

 

Les aportacions dels tres grups motors han permès identificar una preocupació compartida: l’accés a l’habitatge. En base a aquesta preocupació, s’han consensuat varies preguntes de recerca que han estat el punt de partida de la conceptualització d’una intervenció a l’espai públic de cada municipi, anomenada “Jocs per l’Habitatge”. Els resultats del joc aporten noves dades científiques sobre l’accés a l’habitatge, obtingudes amb la participació conscient i reflexionada de la ciutadania. Aquestes dades científiques s’interpreten de manera col·lectiva i donen peu a noves propostes per la millora de l’accés a l’habitatge per part de la ciutadania, basades en les diferents realitats i percepcions locals.

 

El Laboratori de Ciència Ciutadana consisteix en la capacitació de 30 professionals de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona per endegar projectes de ciència ciutadana. Com a exercici pràctic es construeix col·laborativament una publicació que inclou una col·lecció de projectes de ciència ciutadana adaptada als usuaris de qualsevol biblioteca de la xarxa i testejats pels professionals de les biblioteques.

Participants

Biblioteca Fort Pienc-Barcelona

Biblioteca Olesa de Montserrat

Biblioteques de Granollers

Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona

Bibliolab

Veure més..