Criteris generals
 

El catàleg ofereix informació sobre les col·leccions d'especialitats farmacèutiques antigues integrades a Pharmakoteka. Els camps de cerca que es poden consultar són els següents: nom de l'especialitat, forma farmacèutica, composició, afecció (indicacions, contraindicacions i efectes secundaris),país d'origen, laboratori preparador, director del laboratori i registre de sanitat (número de registre, data i organisme sanitari responsable del seu registre).
Tanmateix la documentació de cadascuna de les especialitats ressenyades inclou informació addicional com: la presentació, la dosificació, el preu, el timbre, un apartat de dades d'interès, l'estat de conservació i el nom del col·leccionista propietari de l'especialitat.

 

En aquells camps de la fitxa, en què hi apareix la frase No consta, o No descrit significa que les dades a documentar no apareixen descrites a l'etiqueta,embalatge o prospecte. 
En el cas d'haver-se trobat en algun llibre de consulta, s'afegiran en una segona línia amb la referència bibliogràfica completa, entre parèntesi.

Exemple:
Data: No consta. (Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:5686)fou registrat el 14-09-1932).