Cabecera
CANFOLIC EFEDRINA
Informació
Número: 
16.854
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios A.R.G.A. S.A.(Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
(Injectable)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. 6 ampul·les de vidre incolor de 2 c.c.
Composició: 
Solució aquosa de camfocarbonat amònic al 10%, 2 c.c.; efedrina natural, 0,02 gr.
Dosificació: 
No descrita. (Segons el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:166): 1 o més amp. al dia, via sub. intram. o endov.).
Indicacions: 
Estimulant cardiovascular d'acció ràpida i de llarga durada, el Canfolic efedrina és la medicació típica del defalliment del cor perifèric, col·lapses, estats sincopals d'origen reflex, al·lèrgies diverses.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
20,60 ptes.
Timbre: 
Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves. Especial móvil 60 cts. Àliga, escut i cinta on es llegeix Una Grande Libre de color taronja.
Dades d'interès: 
Conté prospecte indicant els diversos productes del mateix laboratori. Conté focín. Primer producto español de alcanfor neutro hidrosoluble. No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:166).
Director tècnic del laboratori: 
F. Mejan Carreras.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Regular.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-