Cabecera
PAPELES FUMIGATORIOS AZOADOS
Informació
Número: 
No consta
Data: 
No consta. (Segons Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936: 483) fou registrat el 21-6-1920)
Registrat a: 
No consta
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Dr. Andreu (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
Papers fumigatoris (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa metàl·lica. Incinerador metàl·lic
Composició: 
Preparats amb plantes silvestres de la família de les solanàcies. (Segons el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946: 671): Folium hyoscyami, 29; Folium extramonii, 29; Folium lobelia inflata, 29; Benzoinum, 5; Nitras potassicus, 8)
Dosificació: 
Cremar un paper dins de l'habitació del malalt
Indicacions: 
Contra qualsevol tipus d'asma o sufocació per crònica que sigui
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Papers fumigatoris: Veure referència a Olmedilla, Farmacia Práctica Galénica (1907: 953)S'acompanya de l'Incinerador para los papeles azoados contra el asma. Se halla (sic) de venta en todas las buenas farmacias de las principales poblaciones del mundo.Pídase el librito prospecto que se da gratis.Doctor Andreu. Marca registrada
Director tècnic del laboratori: 
Dr. D. S. Andreu
Continent: 
Bo
Contingut: 
Inexistent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-