Cabecera
SALVARSAN
Informació
Número: 
No consta. (Segons Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936: 559) el número de registre és 1122-1)
Data: 
No consta. (Segons Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936: 559) fou registrat el 22-03-1921)
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
No consta. (Segons Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:559): I.G. Farbenindustrie A.G)
Forma farmacèutica text: 
(sòlida en ampul·les)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Ampul·la de vidre incolor formada per dos compartiments separats per un sistema de tubs de vidre. Un dels compartiments conté unes pólvores de color groc i l'altre un solvent incolor
Composició: 
No descrita. (Segons La Farmacología experimental (1924: 722): dioxidiamidoarsenobenzol.
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
No descrites. (Segons La farmacología experimental (1924: 722): contra la sífilis.)
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. L'ampul·la presenta tres segells rodons amb la incripció: Staatuche Kontrolle
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-