Cabecera
SAT-A+D
Informació
Número: 
17391
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
E. N
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Vita, S. A. (Madrid, Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
Solució oliosa concentrada (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Ampul.la de vidre color topazi. 3c.c
Composició: 
Vitamina A, 400.000U.I.; vitamina D2, 600.000 U.I.; oli neutre d'oliva q.s. fins 3 c.c
Dosificació: 
Excepte prescripció facultativa, el contingut d'aquesta ampul·la s'ha de beure en dejú, d'un sol cop, diluït en llet o aigua, no havent d'ingerir cap aliment fins 30 minuts després
Indicacions: 
Raquitisme en totes les formes, xerolftàlmia, queratitis, engrossiment d'epífisi, úlcera cornial, espasmofília dels lactants, hemeralopia, osteomalàcia, estomatitis, tetània, aquília, anorèxia, osteoporosi, hepatitis, retard de consolidació de les fractures, embaràs, tuberculosi osteoarticular, dermatosi dels lactants, etc.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
26,60 ptes
Timbre: 
Consejo General de Colegios Farmaceuticos de España; Colegio de Huérfanos. 5 cts. Figura de copa i serp blaus.Especial movil para medicamentos. 40 cts. Figura de microscopi, retorta i tubs d'assaig blaus.Especial movil para medicamentos. 40 cts. Figura de microscopi, retorta i tubs d'assaig verds
Dades d'interès: 
Conté prospecte. No consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), però sí a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953:606).
Director tècnic del laboratori: 
No consta
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-