Cabecera
SALES EFERVESCENTES CARABAÑA
Informació
Número: 
28.043
Data: 
No consta.
Registrat a: 
D. G. de Sanidad.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios de Chávarri, S.A. (Madrid).
Forma farmacèutica text: 
(Pólvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Flascó de vidre amb gravat en relleu. Tap de baquelita. Embolcall de cel·lofana que subjecta el prospecte. Pólvores.
Composició: 
Oxiàcids polibàsics, 44%; hidrocarbonat sòdic, 46%; sals naturals Carabaña, 10%.
Dosificació: 
Com a dosi d'ús general es prendrà una culleradeta en mig got d'aigua fresca, podent-se prendre fins a tres culleradetes i augmentant la quantitat d'aigua segons efectes. Es donarà preferència a l'hora abans de l'esmorzar, o a mig matí, però es poden prendre a qualsevol hora. A falta de cullera aboqui's al palmell de la mà ben seca una quantitat més o menys equivalent. Nens: la meitat de la dosi. Prenguin-se en plena efervescència.
Indicacions: 
Propietats: Digestives: contraresten l'acció dels excessos en els àpats i begudes aconseguint una digestió fàcil. Laxants: activen suaument i regularitzen la funció intestinal pel seu contingut de sals naturals de Carabaña. Antiàcides: neutralitzen eficaçment l'excés d'acidesa estomacal. Hepàtiques: per l'especial acció de les sals naturals de Carabaña, riques en sulfat de sosa i magnèsia, estimulen la funció hepàtica produïnt un desguàs biliar fluid. Desintoxicants i depuratives: alliberen l'organisme de toxines i fermentacions nocives en les crisis d'urticàries, picors, alteracions de la pell, etc. de fàcil aparició.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
12'20 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. No consta a l?Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953-54-55).
Director tècnic del laboratori: 
P. Rguez. P. Chávarri.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-