Cabecera
CODOFORME BOTTU
Informació
Número: 
788
Data: 
No consta.(Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:112) fou registrat el 30-11-1920).
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Amor Gil, S.A. (Madrid).
Forma farmacèutica text: 
Dragea (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Tub de plàstic transparent. Tap de plàstic. Comprimits dosimètrics.
Composició: 
Fórmula per comprimit: codeïna, 0'01 gr.; bromoform, IV gotes; tintura acònit i tintura belladona a.a., V gotes; terpina i benzoat de sosa com a excipient.
Dosificació: 
Nens: de 5 a 10 anys de 2-4 comprimits partits per la meitat. Després dels 10 anys, 3-5 comprimits durant les 24 hores. Adults: 5 comprimits al dia, un abans de cadascun dels tres àpats i dos al anar a dormir o durant la nit. En tos rebel, 5 comprimits durant el dia i, a més, 2-3 durant la nit amb una mica de llet o una tissana. Empassar els comprimits sense llepar ni mastegar.
Indicacions: 
Sedant. Específic de la tos espasmòdica i catarral. Sedant no tòxic de la tos capriciosa i emetitzant dels tuberculosos.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No consta.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Incluído en el petitorio del S.O.E.. Muestra gratuita. Prohibida su venta. Consérvese en sitio fresco y seco.
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic Dr. Carlos Alfageme.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
BO.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-