Cabecera
BARBIPHOS
Informació
Número: 
17.592
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Chemirosa Ibérica, S.A. (Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
Comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Tub de vidre transparent. Tap de suro parafinat. 15 comprimits de 0'5 grs.
Composició: 
Àcid feniletilbarbitúric, 0'05 grs.; inositaexafosfat càlcic magnèsic, 0'15 grs.; cacau, 0'125 grs.; sacarosa, 0'042 grs.; vainillina, 0'003 grs.; mucílag i excipient inert, 0'13 grs.
Dosificació: 
Com a sedant nerviós, 1 comprimit 2-3 cops al dia. Com a hipnòtic, 2-3 comprimits al anar a dormir.
Indicacions: 
Sedant nerviós, hipnòtic.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
8'40 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves. Timbre a metálico.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Fartmacéuticas (1936) però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:91).
Director tècnic del laboratori: 
Dr. José Mª Gamundi Majordom.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-