Cabecera
PASTA GRANÚGENA
Informació
Número: 
3.962
Data: 
No consta.(Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:486) fou registrat el 8-4-1930).
Registrat a: 
Registro Sanitario.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Igoda, S.A. (Barcelona), concessionària de Knoll A. -G. (Ludwigshafen del Rihn).
Forma farmacèutica text: 
Pasta (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Tub d'estany. Tap de plàstic de rosca. 50 g. de pasta.
Composició: 
Granugenol Knoll, 15%; vaselina, 25%; lanolina anhidra, 10%; òxid de zinc, 20%; talc, 30%.
Dosificació: 
S'aplica en forma de capa prima, del gruix aproximat d'una fulla de ganivet, bé directament sobre les parts afectades, bé després d'estesa sobre gassa. És convenient renovar l'apòsit diàriament i no és necessari eliminar les restes de pasta antiga que queden adherides a la pell.
Indicacions: 
Ferides d'etiologia diversa, fístules, furóncols, ulcus cruris, úlceres traspuants, penellons, cremades, lesions per congelació, etc. Facilita la granulació i accelera la curació de tota classe de ferides, sobretot d'aquelles que precisen dessecació.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
18'50 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa serp blaves. Timbre a metálico.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Marcas registradas. Biológicamente controlada. Limpia y cicatriza las heridas. Guárdese en sitio fresco. Rebaja Timbre Ptas. 0'20. D.L. 15-12-60.
Director tècnic del laboratori: 
D. F. Albert.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Dolent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-