Cabecera
PASTILLAS MORELLÓ
Informació
Número: 
No consta.(Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:491) és el 9.162).
Data: 
No consta.(Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:491) fou registrat el 20-6-1927).
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Morelló (Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
Pastilla (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa metàl·lica rectangular. Pastillas.
Composició: 
Eucaliptol, saba de pi i bàlsam de tolú.
Dosificació: 
No consta.
Indicacions: 
Balsàmiques. Refredats, tos, bronquitis, asma, grip, catarros, ronquera, abscessos pulmonars, fetidesa de l'alè, etc.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
2 ptes.
Timbre: 
Morelló Barcelona.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. Obran por inhalación. A la base de la capsa trobem reproduïdes les diferents medalles que han estat atorgades a l'especialitat. Marca registrada.
Director tècnic del laboratori: 
J. Morelló, farmacèutic.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Inexistent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-