Cabecera
EUKODAL
Informació
Número: 
813
Data: 
Abril del 1921
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
E. Merck (Darmstad).
Forma farmacèutica text: 
Tableta (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró contenint tub de vidre transparent amb tap metàl·lic. Cada tub conté 20 tabletes.
Composició: 
Clorhidrat de dihidroxicodeinon 0.005 g.
Dosificació: 
Dosi usual: ½ - 1 tableta fins a 3 cops al dia. Empassi's la tableta sense mastegar-la amb l'ajut d'una mica d'aigua.
Indicacions: 
L'Eucodal és un medicament sedatiu i anodí que calma la irritació de la tos i que s'usa amb èxit en totes les infermetats de les vies respiratòries, així com en tots els estats dolorosos. S'ha s'usar en els casos en què el metge el prescrigui.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
'Especial móvil' 5 cts. Escut amb corona de color marró.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Al registre d'especialitats farmacèutiques hi consta com a data de registre 30-11-1920 i com a número de registre el 813. 'Venta exclusiva en farmacias bajo receta'. Hi ha una altre especialitat amb presentació en tubs de 10 comprimits.
Director tècnic del laboratori: 
Don Álvaro Calduch.
Continent: 
Regular.
Contingut: 
Regular.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-