Cabecera
PANTOPON
Informació
Número: 
442
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Registro de Sanidad.
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Productos Roche S.A. (Madrid)
Forma farmacèutica text: 
Comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Flascó de vidre de color topazi. Tap de baquelita. 20 comprimits.
Composició: 
10 mgrs. de Pantopon Roche per comprimit.
Dosificació: 
Adults. 1-6 comprimits. Nens: 1/4- 1/2 de la dosi dels adults segons l'edat i l'estat del nen. Com a base: 1 mg. de Pantopon per any d'edat.
Indicacions: 
Analgèsic, sedant, hipnòtic.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
18,90 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Podem llegir a la capsa i al prospecte: Alcaloides totales del opio. (Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:483) fou registrat el 30-09-1920).
Director tècnic del laboratori: 
M.D. Calvo Juarez.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Inexistent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-