Cabecera
VAGOTONIL
Informació
Número: 
9.156
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios del Dr. Graño (Asturias)
Forma farmacèutica text: 
Dragea (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró embolcallada amb paper de cel·lofana transparent. A la part superior hi ha un segell lacrat de laboratori. Flascó de vidre transparent ambt tap de baquelita. 50 dragees.
Composició: 
Cada dragea conté: ovari (extracte total, tipus) 0,15 g; belladona (extracte sec) 0,0085 g; valeriana (extracte sec) 0,15 g; feniletilmalonilcarbamida 0,016 g.
Dosificació: 
De 2-6 dragees diàries, segons prescripció facultativa i susceptibilitat a la Feniletilmalonilcarbamida.
Indicacions: 
Cefalea hipertensiva de les climatèriques. Crisis nervioses. Estats de laxitud, agitació i sudoració. Insomni. Rubicundesa. Ansietat presenil. Psicosi lligada a les edats de crisi endocrina. Alteracions provocades per la insuficiència ovàrica, a la que es pot associar un trastorn correlacionat dels sistemes vegetatius. Insuficiència genital, afeccions agudes menopausa ia i castració. Dismenorees de les ovaritis escleroquístiques en les que domina la hiperreacció local vagotònica.
Efectes secundaris: 
No descrites
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
21,80 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. A l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:650) apareix l'especialitat registrada amb el número 9156 i amb data 17-06-1927 però la forma fermacèuticaque consta és tableta, al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:954) ja apereix com a dreagea.
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-