Cabecera
ESTOMACAL BOLGA
Informació
Número: 
14121
Data: 
no consta
Registrat a: 
Presentado al registro..DGS
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Hijo de Jose Tarres - Barcelona (Viladomat 149)
Forma farmacèutica text: 
(comprimit)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa cartro amb comprimits octogonals
Composició: 
sal vichy,fosfat amonic magnesic,creta,glicerofosfat de calci,oxid magnesic,carbonat calcic,carbonat bismut,belladona pols,dulcimida,excipient
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
estomacal,malalties digestives
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no considerades
Preu: 
13,68 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
capsa cartro .Prospecte.Interes grafic de capsa i prospecte
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
2
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat