Cabecera
ZARA
Informació
Número: 
8831
Data: 
no consta
Registrat a: 
no consta
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Tur sucesores - Zaragoza
Forma farmacèutica text: 
(pastilla)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capseta metalica
Composició: 
extracte de regalessia
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
malalties de la gola,digestio
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
no consta
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
capsa metalica.Buida.Interesant
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
3
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat