Cabecera
SANO GRANOL
Informació
Número: 
5813
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Dr. J. Viladot - Cardona
Forma farmacèutica text: 
(pomada)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
tub metal.lic en capsa de cartro
Composició: 
trementina pura,cera verge,colofonia,balsam Peru,mel de romani,sucre, llard,robell d´ou
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
grans,foruncles,vespers,apostemas
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
no consta
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte,expresions.Interesant
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
2
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat