Cabecera
VERRULYSE METHIONINE
Informació
Número: 
no consta
Data: 
no consta
Registrat a: 
no consta
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Fluxine
Forma farmacèutica text: 
grànul (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
pot metal.lic
Composició: 
il.legible
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
remineralitzant,verrugues
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
no consta
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
pot buit
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
regular
Contingut: 
-
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat