Cabecera
ACEITE GOMENOLADO
Informació
Número: 
no consta
Data: 
no consta
Registrat a: 
no consta
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Dr S. Pages Moruny - Barcelona (Entenza 78)
Forma farmacèutica text: 
injectable(sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
ampul.las de vidre en capsa de cartro
Composició: 
oli gomenolat
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
no constan
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
no observat
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
preparat gal.lenic. Distribucio a Madrid Lab. Juan Martin (Alcala 9)
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat