Cabecera
ABBE CHAUPITRE Nº 88
Informació
Número: 
213-482
Data: 
no observat
Registrat a: 
Laboratoire National de Controle des Medicaments
Subregistre: 
no observat
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
L.H.C. ( Laboratoire d´homeopathie complexe)- Boulogne / Seine ( 91 Av Jean Baptiste Clement)
Forma farmacèutica text: 
homeopatia (líquid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb envoltori de paper
Composició: 
dil·lucions homeopaticas
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
fetge
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
119 Fr
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
producte homeopàtic, precintat, il.lustrat, interessant, prospecte il·lustrat disponible
Director tècnic del laboratori: 
Maupy
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat