Cabecera
SAL DE HUNT
Informació
Número: 
1012
Data: 
24/2/1921
Registrat a: 
Consejo de Sanidad
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio de D. Juan Martín (Fuencarral, Madrid)
Forma farmacèutica text: 
(Pòlvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Tub cilìndric metal·lic contenint el granulat de Sal de Hunt.
Composició: 
Sucre 49 grs., Carbonat de calci 15,50 grs., Carbonat de magnesia 12 grs., Sucre de llet 16 grs., Bicarbonat de sodi 7,50 grs., Esència de menta 0,10 grs.
Dosificació: 
Adults: de dues a sis cullerades de café al dia.Nens: de una a tres cullerades de café al dia.
Indicacions: 
Dispepsies i gastralgies. Hipercloridia, hiperacidés, fermentacions àcides de la hiper i de la hipocloridia, hipersecrecció àcida contínua, gastritis, refredats, ùlceres d'estomec, dilatacions, atonies, flatulències, obstrucció gàtrica, digestions difícils i pirosi.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
Il·legible
Timbre: 
No n'hi han.
Dades d'interès: 
Les sals humides dipositades a la base del pot han malmés el metall.
Director tècnic del laboratori: 
D. José y Eduardo Martín
Continent: 
Regular.
Contingut: 
Inexistent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-