Cabecera
ACI NEUTROL
Informació
Número: 
10504
Data: 
28-05-1948
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Segala . Lavisa - Barcelona (Raurich 14)
Forma farmacèutica text: 
(polvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
sac de paper cartro en una capsa de cartro
Composició: 
carbonat monosodic, carbonat magnesic hidratat, fosfat bicalcic, carbonat calcic, citrat trisodic, subgalat de bismut, anetol
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
medicacio alcalina ,ulcus gastroduodenal, hipercloridria, fermentacions
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
11,85 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte
Director tècnic del laboratori: 
Victor Segala Brosa
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat