Cabecera
TORAXINE
Informació
Número: 
619
Data: 
26-06-1920
Registrat a: 
Registro en Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
J. Homs - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
balsam (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap de suro, en una capsa de cartro
Composició: 
sulfoguaiacolat potasic, tintura d´aconit, tintura belladona, clorhidrat de etilmorfina, balsam de tolu
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
malalties respiratorias
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
13,40 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte. Prtecintat. Interesant
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat