Cabecera
BORODONAL CASTELLS
Informació
Número: 
6801
Data: 
05-07-1945
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Comercial Anonima Vicente Ferrer - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
(líquid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap de rosca de baquelita en capsa de cartro
Composició: 
citrat trisodic, tartrat monopotasic, tintura de atropa belladona, dextrosa etc
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
ulcera de estomac, hipercloridria, gastralgias, col.litis, diarrea
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
54,40 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte. Interesant. Il.lustrat
Director tècnic del laboratori: 
J. Oliva
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat